Boekgegevens
Titel: Leerboek der algebra
Deel: I
Auteur: Versluys, J.
Uitgave: Amsterdam: W. Versluys, 1893
7e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9042
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202232
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algebra
Vorige scan Volgende scanScanned page
158
53. Iemand koopt 2 soorten van linnen, in 't geheel 52 meter.
De meter van elke soort kost zooveel stuivers als hij meters van
die soort gekocht heeft. Als hij in 't geheel f 68 moet betalen ,
vraagt men naar den prijs van den meter van elke soort.
54. Twee getallen staan tot elkaar als 3 tot 2; het verschil van
hun vierdemachten staat tot de som van hun derdemachten als 26
tot 7. Bepaal die getallen.
55. Van welke twee getallen is het produkt a en het quotient b ?
56. Bepaal drie getallen, die tot elkaar staan als f en f en
waarvan de som der kwadraten 724 is.
57. Van welké twee breuken is de som 1 en het quotient 10?
58. A wandelt naar een stad , die op een afstand van 12 KM
ligt; 36 minuten later wordt B hem nagezonden ; deze haalt A in
en keert terug. Als A op hetzelfde oogenblik in de stad aankomt,
dat B op de plaats terugkeert, van waar zij uitgegaan zijn, en als
men weet, dat B 6 KM per uur aflegt, vraagt men naar de snel-
heid van A.
59. Een tuin, die den vorm van een rechthoek heeft, is a meter
lang en b meter breed. Maakt men den tuin eenige meter langer
en d maal zooveel meter smaller, dan wordt de oppervlakte van
den tuin e vierkante meter kleiner. Hoe lang en hoe breed is de
tuin na de verandering ?
60. In een vat is P liter wijn van a cent den L. Men vervangt
een zeker aantal liters door wijn van b ct. den L. Uit het ver-
kregen mengsel wordt weer hetzelfde aantal liters genomen en ver-
vangen door wijn van b ct. Zoo nu de wijn, ten slotte in het vat
voorhanden, evenveel guldens kost als het aantal liters bedraagt,
dat er in het geheel uitgenomen is, vraagt men hoeveel wijn tel-
kens is vervangen.