Boekgegevens
Titel: Leerboek der algebra
Deel: I
Auteur: Versluys, J.
Uitgave: Amsterdam: W. Versluys, 1893
7e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9042
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202232
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algebra
Vorige scan Volgende scanScanned page
142
eerste 10 minuten vroeger vertrekt en per minuut 45 M meer aflegt
dan de tweede, vraagt men hoeveel M ieder per minuut moet
afleggen, willen zij elkaar op 900 M afstand van B ontmoeten.
Eindex. Gymn. Leiden 1884.
41. Drie personen A, B en C, respectievelijk 20, a: en 30jaar
oud, moeten f 555 verdeelen in omgekeerde reden tot hunnen leef-
tijd. Ze begrijpen dit verkeerd en verdeelen in verhouding van
30, a; en 20, waardoor A ƒ 3 minder ontvangt dan hem toekomt.
Hoe oud is B? Litt. Math. Ex. 1889.
42. Een stoomboot kan met haar gewone stoomkracht een rivier
over een afstand van KM op- en weder afvaren in den tijd van
^ 1 uur 40 minuten. Indien de snelheid van den stroom 2 KM per
uur is, vraagt men de snelheid der boot in stilstaand water te
bepalen. Vergel. ex Epe 1887.
43. Een rentenier bezit op 1 Januari 1885 een zeker kapitaal ,
dat hij tegen zoodanige rente heeft uitgezet, dat bij het einde des
jaars kapitaal en rente samen / 49920 bedragen. In eene belasting
op het inkomen, die geheven wordt naar iemands inkomsten over
het afgeloopen jaar, wordt hij in den aanvang van 1886 aangesla-
gen voor f 76,80. Zoo nu het percent der inkomstenbelasting het-
zelfde is als het percent der door hem genoten rente, vraagt men
dit percent en het bedrag van zijn kapitaal op 1 Januari 1885 te
berekenen. Ex. Kon. Mil. Akad.
44. Twee jongens gaan op reis. De een verteert iedere 5 dagen
f8 meer dan de andere. Zoo ieder aan het eind van zijn reis ƒ 84
heeft verteerd, terwijl de eerste 6 dagen korter op reis geweest is
dan de ander , vraagt men hoeveel ieder per dag heeft uitgegeven.
Eindex. Gymn. Leiden 1887.
45. Het verschil van de derdemachten van twee getallen, die
7 verschillen, is 100267. Welke zijn die getallen?
46. Een trein vertrekt van A naar B en legt 56 KM per uur
af. Nadat hij 189 KM heeft afgelegd, vertrekt een trein van B
naar A, die den geheelen weg in 20 uren zou kunnen afleggen.
Zoo de treinen elkaar ontmoeten, nadat de tweede zooveel uren
op weg geweest is, als het \ bedraagt van het aantal KM , dat
hij per uur aflegt, vraagt men den afstand van A en B ?
Toel. ex Milit. Akad.
47. Uit A gaat een ruiter naar B , tegelijkertijd vertrekt uit B
een voetganger naar A. Zij ontmoeten elkaar 1| uur na hun ver-
trek. In B aangekomen, rust de ruiter 24 minuten, keert vervol-