Boekgegevens
Titel: Leerboek der algebra
Deel: I
Auteur: Versluys, J.
Uitgave: Amsterdam: W. Versluys, 1893
7e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9042
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202232
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algebra
Vorige scan Volgende scanScanned page
141
26. Bereken in drie decimalen nauwkeurig de wortels van
5x2 + 28X + 6 = 0.
27. Los X op uit de vergelijking
9 — 6x + = 4a;2 + 4x + 1.
28. Herleid de wortels der vergeljjking
x'—4xY 2+ iy'3 = 0
tot den vorm pY q-\-r Y s,
29. Welke waarden voldoen aan de verg;
1/3 = 6+ 12 1/2?
30. Los .r op uit de vergelijking
5 _ 8
(x - 3)2 ~ (5 — 2x)2
31. Bepaal in 3 decimalen nauwkeurig de wortels van de ver-
gelijking 8^2 + 5x ^ 21 =Y 720.
32. • Li welk talstelsel is ]/ 270 = 16?
33. Als van de vierkantsvergelijking x'^ — 4x — p = 0 de eene
wortel 6 is, wat is dan de waarde van p?
34. Men vraagt de waarde van x uit de vergelijking:
1 + « _ 1 —X
^ = (x-l)(x+2).
X — I X — l
35. Van de vergeljjking x' + P x + 4 is een wortel
Bepaal de waarde van P. Eindex. gymn. Leeuwarden 1889.
36. Los X op uit de vergelijking
_ mx + 2x — 2ffi|2 + 5^. _ 3 = o.
Ex. Hoofdakte Leeuwarden 1889.
37. Wat weet gij van een vierkantsvergelijking, waarvan de
wortels tegengestelde getallen zijn ?
38. Los de volgende vergelijking op
(1/ 7 - 2)x 3 4 _ ^
5 + 2]/7 2x 3 + 1/7
Litt. Math. Examen 1887.
39. Iemand leent f 3000 onder voorwaarde , dat hij over 1 jaar
ƒ 1590,59 zal betalen en over 2 jaar een gelijke som. Tegen hoe-
veel percent is de jaarlijksche rente berekend?
40. Uit twee plaatsen A en B , die 3,6 KM van elkaar verwij-
derd zijn, reizen twee personen elkaar te gemoet. Wanneer de