Boekgegevens
Titel: Leerboek der algebra
Deel: I
Auteur: Versluys, J.
Uitgave: Amsterdam: W. Versluys, 1893
7e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9042
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202232
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algebra
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
Vragen'. Hoeveel is samen? ƒ20 schuld en /■ 16 bezitting.
Een bewoging van 500 meter naar rechts en een beweging van
70 meter naar links;
12 gulden winst en 10 gulden verlies;
een beweging van 6 meter naar boven en van 6 meter naar
beneden;
50 gulden inkomen en 36 gulden uitgaven.
§ 5. Om aan te duiden, dat men een positief of negatief getal
in tegengestelden toestand moet nemen, plaatst men dat getal
tusschen haakjes en voor de haakjes het teeken —. Zoo heeft
men — (4- «) = — «en — (— 6) — + 6.
Het teeken voor de haakjes geplaatst, duidt aan, dat men
den toestand van het getal onveranderd moet laten. Zoo heeft men
+ (+3) = + 3 en +{-n) = —p.
§ 6. Getallen, waarbij niet op den positieven of negatieven
toestand wordt gelet, noemt men rekenkundige getallen.
Getallen, waarbjj op den positieven of negatieven toestand wordt
gelet, en die dus het teeken 4- of het teeken — voor zich hebben,
noemt men algebraïsche getallen.
Het aantal eenheden van een algebraïsch getal, den positieven
of negatieven toestand ter zijde gelaten, noemt men de volstrekte
waarde van dat getal. Zoo is 5 de volstrekte waarde van + 5;
7 de volstrekte waarde van — 7. Tegengestelde getallen hebben
dezelfde volstrekte waarde maar verschillend teeken.
OPTELLING.
§ 7. Door de optelling vati eenige algebraïsche getallen verstaat
men het samenvoegen van al die getallen tot een enkel getal. Dit
laatste noemt men de som der andere getallen.
Eenige positieve getallen telt men samen, evenals men in de
rekenkunde getallen optelt, die uit dezelfde eenheden bestaan. De
som bestaat dan uit dezelfde eenheden als de getallen, die men
optelt, en is dus positief.
Eenige negatieve getallen telt men samen, evenals men in de
rekenkunde getallen samentelt, die uit dezelfde eenheden bestaan.
De som is dan negatief.
Moet men twee getallen van tegengestelden toestand optellen,
dan zal het getal, dat de minste eenheden bevat, opgeheven worden