Boekgegevens
Titel: Verzameling van voorstellen ten dienste van hun, die zich wenschen toe te leggen op het meetkundig rekenen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1823
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9086
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202222
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van voorstellen ten dienste van hun, die zich wenschen toe te leggen op het meetkundig rekenen
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 39 )
3. Iemand bevindt zich juist tiisfchen twee
bnitenplaatfen en begeerig zijnde hunne afftand
te weten, meet hij regthoekig van,zijnen itand-
plaats 150 roeden af en ziet van daar den eenen
buitenplaats met zijnen eerstgenoemden Hand
ondereenen hoek van 700,12' en de andere onder
eenen hoek van 68°,5o', men vraagt naar den
afftand dezer bnitenplaatfen?
4. Een toren is op eenigen afftand 48°,io'
boven den horizont verheven, 32 ellen voor-
waarts gaande, vindt men dtzelve 60®,12 bo-
ven den horizont verheven, hoe hoog is deze
toren ?
5. Iemand op een' dijk ftaande, ziet regthoe-
kig met dezen dijk twee fchepen over elkander
in zee liggen , meet van daar 50 roeden en ziet
bet naaste fchip van daar 78",12'' en het verfte
58°,25' van de dijk verwijderd, hoe ver liggen
deze fchepen van elkander?
6. Iemand nabij de wal twee fchepen A en R
ziende liggen, is begeerig dcrzclver afftand te
meten , hij verkiest tot dat einde twee punten
C en D 200 ellen van elkander, vinjdt in het
punt C de hoeken ACB = 74" en BAD = 4o">,
en in het punt D de hoeken BDA = 60" en
ADC 36", hoe ver liggen nu deze fchepen
van elkander, en hoe ver is ieder fchip van ie-
puut C en D verwijderd?
C 4
TA-