Boekgegevens
Titel: Verzameling van voorstellen ten dienste van hun, die zich wenschen toe te leggen op het meetkundig rekenen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1823
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9086
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202222
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van voorstellen ten dienste van hun, die zich wenschen toe te leggen op het meetkundig rekenen
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 28 )
palinen, zoo men dit kwadraat met 2, 4 en 8
vermenigv., vraagt men naarde zijden van leder,
der komende, kwadraten?
5. Van een cirkel doet de diameter 16 pal-
men, men vraagt naar den diameter van een
cirkel die 3 en 4 maal zoo groot is?
6. Van een cirkel doet de diameter la dui-
men, deze wenscht men met 4I te vermenig-
vuldigcn, uien vraagt naar den diameter van
den komenden cirkel?
J50. Deeling der Figuren.
I. Van eenen driehoek doet de hoogte 34 en
de bazis 90 ellen , zoo men dezen driehoek wil
deelen in 3 gelijke deelen, vraagt men waarde
deeliijneri op de de bazis zullen vallen als ieder
komende driehoek de hoogte des eerften zal
behouden?
O. Van eenen driehoek doet de bazis 196 en
de opdaande zijden 182 en 210 ellen, zoo men
deze driehoek door eene lijn die den tophoek
in twee gelijke deelen deelt, in twee ftukken
fnijdt, vraagt men naar de grootte van ieder
Ituk, en naar de deelUin?
Men heeft een driehoekig ftuk land ABC,
waarvan de bazis AC doet 60, de opftaande
zijde AB 52 en de andere BC 56 ellen, diu
Jand wil men in twee gelijke deelen verdeelen
door eene lijn OH 15 ellen op de bazis van den
hoek A, te beginnen en in de zijde BC in het
puntH te eindigen; men vraagt hoe ver dit punt
van den hoek B verwijderd zal wezen ?
4. Een regth. driehoek welks zijden om den
regten hoek doen 100 en 72 palmen, wil men
ver-