Boekgegevens
Titel: Verzameling van voorstellen ten dienste van hun, die zich wenschen toe te leggen op het meetkundig rekenen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1823
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9086
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202222
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van voorstellen ten dienste van hun, die zich wenschen toe te leggen op het meetkundig rekenen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 57 )
zijden van den eerflen doen 75 en 100, en de
bazis 125 palmen, en van de laatfle 26 en 30
en de bazis 56 paimen, indien deze van elltan-
der afgetrokken worden, vraagt men naar de
bazis van den driehoek, welke, op gelijke hoog-
te met den eerden, er zou resten?
4. Men vraagt naar de zijden van een kwa-
draat, dat er over blijft, als men een kwa-
draat waarvan de zijden doen 16 ellen, aftrekt
van een, waarvan de zijden doen 30 ellen ?
5. Van twee cirkels doen de diameters 20 en
12 palmen, zoo deze van elkander getrokken
worden vraagt men naar den diameter des res-
teerenden cirkels?
Vsrmenigvuldiging van Figuren;
1. Van eenen regth. driehoek doet de bazis
25 en de Cathetus 60 palmen, zoo men deze
driehoek met 2,3 en 4 vermenigv. of liever
2, 3 en 4 maal zoo groot maakt , begee-
rende dat de Cathetus even lang blijft en de
vergrooting aan de bazis gefchied , vraagt
men naar de hypothenufa van iederen drie-
hoek?
2. Maar wanneer men begeert dat de bazis
25 zal blijven en de verlenging aan de Cathe-
tus pfchied, hoe lang zal dan de hypothenufa
van iederen driehoek wezen?
3. Van eenen gelijkzijdigen driehoek doet ie-
dere zijde 10 duimen , deze wenscht men met
8 te vermenigvuldigen, zoodanig dat het pro-
duct, eenen gelijkzijdigen driehoek zij; men
vraagt naar iedere zijde?
4. Vaneen kwadraat doet de inhoud 169 vierk.
pal-