Boekgegevens
Titel: Verzameling van voorstellen ten dienste van hun, die zich wenschen toe te leggen op het meetkundig rekenen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1823
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9086
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202222
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van voorstellen ten dienste van hun, die zich wenschen toe te leggen op het meetkundig rekenen
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 19)
ken doet 37 palmen; vraagt men naar de raak-
lijn van dit punt tot den omtrek des cirkels ge-
trokken ?
4. Van een cirkel doet de diameter 52 pal-
men , men vraagt uit welk punt van genoemden
diameter men eene lijn lang 24 palmen zal moe-
ten trekken, zoodanig, dat dezelve perpendicu-
lair op de bazis ftaat, en den omtrek raakt? (♦)
5. De diameter van een cirkel wordt door een
pees zoodanig gefneden, dat deszelfs deelen zijn
ïo en 2, zoo nu het grootrte deel der pees is
5; vtaagt men naar het kleinfte? (f)
6. In een cirkel zijn twee pezen CD en FG
getrokken, fnijdende elkander in een punt E,
zoo nu de deelen van den eenen CE = 8 en
en DE = 3 palmen zijn, en het eene deel van
de andere pees EF = 6 palmen is; vraagt men
naar deszelfs andere deel EG?
7. Van een fegment doet de pees 10, en het
deel dat daardoor van den diameter is afgefne-
den is i, de vraag is naar den diameter des cir-
kels waarvan dit ftgment gefneden is ? (§)
8. Het touw van een kerkkroon is met de
kroon lang 25 ellen , hoe ver moet deze kroon
uit zijn rustplaats gellingerd worden opdat hij een
el hooger komt dan hij in zijnen regten ftand is ?
9. Zoo de diameter van een' cirkel 20 palmen
is, vraagt men naar de hoogte van een fegment
waarvan'de bazis of pees 12 palmen is?
t4. Regelmatige figuren in- en om
den Cirkel.
I. In een' cirkel,' waarvan de diameter doet
li
c*) Beek s, voorll. 13. (t) Boek 5, yoorft. la.
O) Boek 5, voorit. 14.
B 2