Boekgegevens
Titel: Verzameling van voorstellen ten dienste van hun, die zich wenschen toe te leggen op het meetkundig rekenen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1823
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9086
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202222
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van voorstellen ten dienste van hun, die zich wenschen toe te leggen op het meetkundig rekenen
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 17 )
ta. fan den Cifhel (*).•
1. Van een cirTvCl doet öe diameter ai ellen;
hoe lang is deszelfs omtrek.^ (i) , ^ ,
2. Zoo de otatrek eU
3. Twfifc ftedé^^'^^Ai^^^^aMer 369I el-
len; indien «wji-öu-e^. rad had van o eljm di-
ameter, hoe veel keéren zou 'ffit ifl'Slrofi rond-
rollen om van den eenen plaats tot den anderen
te komen?
4. Hoe leng zou de diameter van .een rad moe-
ten wezen, om met 392 malen omwentelends
«ene afftand af te leggen van 3696 ellen?
5. Een molenmaker heeft een fchijfloop waar-
van de diameter doet 4 palmen, zoo hij nu een
■wiel moet maken, wjtarop gezegde fdüjfloop 5
keeren kan omwentelen, tegen dat het wiel eens
omgaat, hoe lang moet de diameter van het wiel
«wezen ?
•6. Twee fleden liggen van elkander 2904 el-
len , nu gaat iemand met een wagen van den ee-
nen plaats naar den anderen tijden, zoo de dia-
meter der achterwielen doet 2, en. die der voor-
wielen doet 1,5 el, vraagt men hoe veöl malen
de voorwielen meer zijn omgegaan dan de .ach-
terwielen?
7. 'Gm een cirkelronde, (hd gaat een gracht
breed 7,ellen, zoo de ftad 1400 ellen in diame-
ter wijd is; vraagt men'hoe veel ellen de bui-
tenkant van de gracht 'langer is dan de binnen-
kant?
Bock I, bep. 5.
(t) Boek 7, voorIL so enz.
G