Boekgegevens
Titel: Verzameling van voorstellen ten dienste van hun, die zich wenschen toe te leggen op het meetkundig rekenen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1823
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9086
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202222
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van voorstellen ten dienste van hun, die zich wenschen toe te leggen op het meetkundig rekenen
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 15 )
heeft, dat de langfle dragnnaal doet 79 ellen,
lioe veel doet dan de kortfte?
10. Zoo van een langvv. gefch. vierkant de
beide diagonalen doen 11 en 23 palmen, vraagt
men naar de beide korrfte zijden, ais men weet,
dat ieder der langde doet 15 palmen?
11. De zijden van eene ruit ieder = 25 gege-
ven zijnde, vraagt men naar de langde diagonaal
als de kortfte 30 is?
12» Men vraagt naar de zijden van eene ruit,
de beide diagonalen rr 8 en 6 gegeven zijnde ?
ƒ/. Van de Trapeziums^ of onre^
gehnatige Vierhoeken (*).
1. Er is een Trapezium of onregelmatige vier-
lioek ABCD, waarvan de voorzijde BCdoet 28 ,
cn dc achterzijde, parallel met dc voorzijde, doet
ï2 ellen, zoo de beide andere zijden AB cn CD
ieder doen 17 ellen, vraagt men naar den inhoud
van dit trapezium? (f)
2. Er is een vierzijdig fluk land, waarvan ge-
meten is de voorzijde BC = 126, de achterzij-
de AD == 56 en de overige zijden AB en CD
ieder 91 ellen, men vraagt zoo men uit den
ïioek A een perpendiculair AE op de voorzijde
BC iaat vallen, hoe lang deze dan zijn zal,
alsmede de diagonaal, getrokken uit den hoek B
tot den hoek D?
3- Van een regthoekig Trapezium ABCD zijn
de beide hoeken B en C op de bazis regt, nu
is de opdaande zijde AB = 11 en DC = 6 cn
de bazis BC = 12 ellen, men vraagt naar des-
zelfs inhoud, en zyde AD?
4-
(») Bock I, bcp. 19. Aanm 2. (t) Bock 2, voorft. 15.