Boekgegevens
Titel: Beginselen der nieuwere meetkunde
Auteur: Versluys, J.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1897
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9075
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202217
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der nieuwere meetkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
BI.T OEN VIKRDEN DRUK.
Overeenhomstig een aamvijzinfj van den heer J. A. van Driel te Am-
sterdam is § 47 gewijzigd en nader xulgewerkt. Verder zijn op verschil-
lende plaatsen kleine verbeteringen aangebracht.
Amsterdam, September 4800.
BT.J DEN VIJFDEN DKFK.
Wanneer een mijner hoekon in een helungrijk opzicht afwijkt van de
7}iij bekende^ geef ik dat aan in de voorrede. Bij het in 't licht zenden
i^an dit boekje^ dat slechts algemeen bekende zaken bevat^ deed ik niets
anders dan met het oog op exameneischen in een beknopt bestek bijeen-
brengen^ wal in den regel alleen in meer uitvoerige werken wordt aan-
getroffen. Men heeft het ook niel anders opgevat. Toen een paar jaar
na het verschijnen van dit boekje gezegd werd ^ dat een en ander er van
wel zou ontleend zijn aan Fransrhe boeken, heb ik dat gereedelijk toe-
gestemd en met name het groote werk van Chasles genoemd^ dat voor
alle latere schrijvers een bron is geweest. Hier voeg ik er nog bij ^ dat
de onderscheiding van den positieven en negatieven toestand in de meet-
kunde door mij het eerst werd ontmoet bij Witschel en later ook bij Raltzeu
en andere schrijvers. Dit gedeelte is dus meer Dtntsch dan Fransch.
De uitgever Gautiiier—Villars heeft per advertentie bekend gemaakt ^
dat fig. en verv. van dit boekje overgenomen zijn uit Uouciui et de
Comberonsse y welk werk in 18GG verschenen is.
Waar ik het de moeite waard vond., heb ik in mijn handboek der
vlakke meetkunde meermalen dat werk genoemd. Iloe men over H alge-
meen denkt over de belangrijkheid van het overnemen van figuren^ kan
men zien uit verschillende Nederlondsche leerboeken.
De figuur 41, overgenomen uit Rouché et de Cond)e)'ousse, verschilt
slechts weinig van de figuur., die voorkomt op blz. 100 en 244 der
Duitsche vertaling van bovenbedoeld werk van Chasles.
Augustus 1807. J. VERSI.UYS.