Boekgegevens
Titel: Praktisch cijferboek voor de Nederlandsche jeugd
Deel: 1e stukje
Auteur: Veenendaal, J.H.; Kok, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1856
3e, verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8874
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202213
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Praktisch cijferboek voor de Nederlandsche jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERIGT.

Onderwijzers, die met ons van gevoelen zijn, dal
hel oplossen van vele praktische oprjaven geen bloot ge-
heugenwerk moei zijn; dat het ondoelmatig is, om de
voorstellen uit boven het kinderlijk begrip verhevene we-
tenschappen, als Natuur- en Sterrekunde, en', te ont-
kenen ; dal eene munt, welke door cene wet is afge-
schaft, behoort vergelen te worden; zulke Otiderwijzers
zullen dit Cijferboek op hunne scholen kunnen gebruiken.
Zij, die met ons van gevoelen zijn, dat eene gesta-
dige herhaling noodzakelijk is, en dat men daarom in
een Cijferboek niet te karig moet zijn met voorstellen,
opdat de leerlingen vlugheid en vastheid in het cijferen
verkrijgen, zullen met den groolen voorraad niet verlegen
zijn; trouwens het is (als vader S3iijte>s zeide: zie de
voorrede van zijne Arithmetica, ■1614) met een /teken-
boek als met een' maaltijd, die onmogelijk zoo te berei-
den is, dat er niet te veel noch te weinig spijze zij.