Boekgegevens
Titel: Praktisch cijferboek voor de Nederlandsche jeugd
Deel: 1e stukje
Auteur: Veenendaal, J.H.; Kok, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1856
3e, verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8874
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202213
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Praktisch cijferboek voor de Nederlandsche jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
II
14). Om een bunder lands met tarwe te bezaaijen,
gebruikt men 18 schepels zaadkoren. Wanneer er nu
198 schepels wederom worden ingeoogst, hoe veel
malen krijgt men dan iiet zaadkoren terug?
15). Van 120 knikkers krygt Jan het tiende ge-
deelte, Piet het vijftiende gedeelte en Willem het
twintigste gedeelte. Hoe veel bleven er nog over?
lf>). Wanneer men 7985436 door 356 deelt, schiet
er 2 over, is dit zoo?
17). Eene erfenis van 63686 gulden moet onder
14 personen gelijkelijk verdeeld worden; hoe veel
komt ieder van die som toe?
18). Een heer beeft 112 bunders land, en moet
1344 ruiden aan grondbelasting betalen ; boe veel
betaalt hij dan per bunder?
19). 24 jongens moeten te zamen 68 x 3 + 12 knik-
kers deelen; hoe veel komt ieder loe.^
20). Klaas heeft in een jaar 200 centen verteerd,
en nog 165 centen overgehouden ; hoe veel centen
heeft hij eiken dag van zijn' vader gekregen ?
GEMENGDE VOORSTELLEN.
1). Iemand heeft 25 rijen kool geplant, en op elke
rij staan er juist 25; hoe veel zijn er in het geheel
geplant? En wanneer een vijfde gedeelte der planten
mislukt, zeg my dan ook eens, hoe veel goede hij
nog over heeft?
2). Een lakenkooper verkoopt 20 el laken, voor
J' 6 de el, en nog 30 el, tot ƒ 5 de el ; hoe veel
moet hij ontvangen ?
3). Een bakker koopt 30 mud rogge tot ƒ 6 de
mudde, en 25 mud tarwe tot ƒ 9 de mudde; hoe
veel betaalt hy voor de tarwe meer dan voor de
rogge ?
4). Een reiziger, die 80 pd. zwaar is, gaat te paard