Boekgegevens
Titel: Praktisch cijferboek voor de Nederlandsche jeugd
Deel: 1e stukje
Auteur: Veenendaal, J.H.; Kok, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1856
3e, verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8874
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202213
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Praktisch cijferboek voor de Nederlandsche jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
41
(e.)
1). Honderd arljeiders hebben Ie zaïnen 66700 gul-
den verdiend; hoe veel is dat voor elk?
2). Iemand moet uitrekenen, hoe veel weken er
in 20853 dagen zijn; "vvat moet het antwoord wezen?
3). Hoe veel is (840 + 99 + 3700—500) x 4500
45 ^
4). Nikoiaas kon rekenen, dat hij in een schrik-
keljaar wel 4392 centen verdiend had; hoe veel was
dat per dag?
5j. Twaalf" kinderen hadden drie gulden te deeien ;
hoe veel was ieders aandeel ? (Maak de guldens tot
centen.)
6). Een koopman heeft 2000 gulden, om koeijen
te koopen , tegen 80 gulden het stuk ; hoe veel koei-
jen zaJ hij daarvoor kunnen krygen?
7). Iemand heeft een varken geslngt, hetwelk hem
ƒ36 kost; dit varken 90 Nederlandsche ponden Ave-
gende, zoo is de vraag hoe veel hem het pond kost.
(Maak de guldens tot centen.)
8). Men heeft 9984 groote aardappelen; wanneer
er 384 in cene mudde gaan , zoo begeert men te we-
ten , hoe veel mudden de gemelde aardappelen uit-
leveren ?
9). Hoe veel karren zijn er benoodigd, om de mud-
den aardappelen, in de vorige som, te vervoeren,
zoo men op elke kar dertien mudden kan laden?
10). Eene hofstede is verkocht voor ƒ 7872, na-
raelyk : het bunder voor ƒ 656; hoe groot was die
hofstede ?
11). Zes jongens en drie meisjes hebben te zamen
585 centen te deelen; hoe veel ontvangt elk?
12). Eene boerin heeft in een jaar 1000 eijeren
verkocht; hoe veel kippen heeft zij dan gehad?
13). Wat schiet er over, als gij 7549 door 245 deelt ?