Boekgegevens
Titel: Praktisch cijferboek voor de Nederlandsche jeugd
Deel: 1e stukje
Auteur: Veenendaal, J.H.; Kok, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1856
3e, verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8874
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202213
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Praktisch cijferboek voor de Nederlandsche jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
II
der, 30 letters; hoe veel letters zuilen er dan wel
in dat boek zijn ?
11). Hoe veel centen bedragen 7504 rijksdaalders?
12). Een Jast dertig mudden zijnde, zoo vraagt
nien, hoe veel mudden er in zeven duizend zeven
honderd en negen lasten zyn ?
13). Een koopman koopt GO mudden weit, tegen
10 gulden; 80 mudden rogge, tegen G gulden; 100
mudden haver, tegen 2 gulden; hoe veel geld moet
hij betalen ?
J4). iemand heeft uit zijn' boomgaard 12 rijen ker-
senboomen verkociit, elke rij van 20 boomen, en
iedcren boom voor ƒ5. Zeg eens, hoe veel boomen
hij verkocht heeft en voor hoe veel geld?
15). lioe veel vindt gij, als 7050200 met 90 en
het product weder met ÓÓOl vermenigvuldigd wordt?
16). Iemand kocht 30 lasten haver voor ƒ 1800,
en verkocht dezelve wederom tegen ƒ 60 iiet Jast;
hoe veel heeft hij gewonnen of verloren ?
17). Wanneer men voor 100 pd. koopwaren moet
betalen 100 gulden, hoe veeJ kosten dan 2000 pd.?
18). Als hel pd. thee eens 4 gulden kost, hoe veel
stuivers moet men dan geven : a) voor 5 pd., b) voor
10 pd., en c) voor 20 pd.? IND. Een gulden heeft
20 stuivers?
19). W. heeft elk vierendeeljaars 200 gulden inko-
men : weet gij ook, wat zyne inkomsten in twee
jaren zijn ?
20). Een spoortrein bestaande uit 3 waggons, 2
chars-a-banc en 2 diligences vervoerde onlangs de
volgende personen: in eiken waggon waren 6 ban-
ken, ieder met 6 personen; in de chars-a-banc wa-
ren 6 banken, ieder met 5 personen; en de beide
diligences waren met 15 personen bezet; hoe veel
halve guldens heeft men ontvangen van de reizigers,
indien men ieder door elkander op 3 halve guldens
rekende?