Boekgegevens
Titel: Praktisch cijferboek voor de Nederlandsche jeugd
Deel: 1e stukje
Auteur: Veenendaal, J.H.; Kok, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1856
3e, verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8874
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202213
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Praktisch cijferboek voor de Nederlandsche jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
II
3). Alsmede: 72543 met 210, met 470. met 3200
en met 4G00.
4). Men vermenigvuldige: 76545 met 108, met 907,
met 6007, met 90017, met 50100 en met 40008.
5). Gegeven ter vermenigvuldiging: 7654000 met
609, met lOOi , met 90909, met 7700 en met 40000.
6). Wat zijn de producten van: 7900900 met 46007
en met 9009?
7). Als ook die van: 3000803 met 303, met 3003
en met 30003 ?
8). Welke producten krygt men, als men 7508754
met 3023 en met 40091 vermenigvuldigt?
9). Vermenigvuldig: 9000071800 m.et 7090801 en
met 8005009.
lü). Vermenigvuldig ook: 900090070009 met 90000980.
(f.)
1). Hoe veel is 709 x 420 x 300 x 909?
2). Hoe veel is 70905 x 40049 x 7007?
3). Hoe veel is 109007 x 400870?
4). Hoe veel is (7009 x 8705) + (9000—99)?
5). Hoe veel is het tienvoud, honderdvoud en dui-
zendvoud van zeventien duizend en veertig?
6). lu eene school zijn 20 schrijftafels, en aan elk
van deze tafels zitten 10 kinderen: zeg eens: hoe
veel kinderen er te zamen zijn ?
7). Als eene mudde aardappelen 90 cents kost, hoe
veel zoude dan een dozijn bedragen ?
8). Een arbeider verdient eiken dag 10 stuivers;
hoe veel is dit in een jaar? Een jaar gerekend op
306 werkdagen.
9). De moeder van Antje kocht 7 el katoen van
40 cents de el, en 4 el voering van 20 cents de el,
hoe veel geld moest zij daarvoor betalen ?
10). In zeker boek zijn 160 bladzyden. op iedere
bladzijde 30 regels, en op iederen regel, door elkan-