Boekgegevens
Titel: Praktisch cijferboek voor de Nederlandsche jeugd
Deel: 1e stukje
Auteur: Veenendaal, J.H.; Kok, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1856
3e, verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8874
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202213
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Praktisch cijferboek voor de Nederlandsche jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
ezels,
13).
(lagen
9). Een grijsaard is 96 jaren ^oud ; hoe veel weken
is hij dan oud ?
lOj. Als een pd. suiker 28 centen kost, hoe veel
centen kosïen dan 325 pd.?
11). A. heeft 38 mudden haver, wegende ieder 56 pd.;
B. heeft mudden, waarvan het mud maar 52 pd.
weegt; hoe veel pd. hebben zij te zamen?
12). IJoe veel pooten vindt men bij 36 ossen, 12
4 geiten, 17 eenden, 6 vliegen en 2 snoeken?
Een metselaar heeft, twee jaren lang, alle
864 steenen verwerkt; lioe veel is dat in de
twee jaren ? Een jaar gerekend op 306 werkdagen.
14). Iemand vermenigvuldigt 71976 met 34326 en
verkrijgt 42904501 ; is dit goed?
15). Iemand koopt 112 pd. rundvleescli, legen 38
cents het pd.; 12 pd. kallsvleesch, tegen 54 cents
het pd ; 136 pd. spek. tegen 56 cents het pd.; bereken
nu eens, hoe veel hy moet betalen?
16). Willem koopt 5 appels voor 5 cents; hoe veel
zou hij voor 75 cents kunnen hebben ?
De timmerman te B. heeft zes dochters, en
dochter heeft een' broeder; hoe veel kinderen
heelt de timmerman ?
18). In een hoenderhok waren 2 hanen, bij iede-
ren haan 4 hennen en bij iedere hen 4 kuikens. Weet
gij wel, hoe veel pooten ze te zamen hadden ?
19). W at is het product, wanneer men het grootste
getal, dal door 5 getalmerken kan uitgedrukt wor-
den, vermenigvuldigt met 99999?
20). Hoe veel koren heeft een bakker in 2 jaar
wel noodig, als hij in de week 21 mudden behoeft?
(e.)
1). Vermenigvuldig: 26; 234; 3674; 250; 3600;
2806; 70008 cn 10000; elk met 10.
2). Te vermenigvuldigen: 72530 met 100, met 1000,
nier 10000, met 400, met 8000, met 9000 en met 80000.
3
appels
17).
iedere