Boekgegevens
Titel: Praktisch cijferboek voor de Nederlandsche jeugd
Deel: 1e stukje
Auteur: Veenendaal, J.H.; Kok, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1856
3e, verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8874
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202213
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Praktisch cijferboek voor de Nederlandsche jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
II
57 mudden rog, 47 mudden tarwe en 29 mudden
haver; hoe veel mudden van iedere soort heeft hij
nog over ?
10). Een boer verkocht op de markt eenige koeijen
voor ƒ700 en 5 schapen voor ƒ40; hoe veel geld bragt
hij te huis, als hij ƒ 14 onkosten heeft gehad?
11). Jan is 17 jaren oud en Piet 10 jaren. Kunt
gij mij zeggen, wanneer Piet zoo oud zal zyn als Jan ?
12). In een bosch staan 7050 opgaande boomen ,
waarvan er 1590 verkocht worden; hoe veel bhjven
dan nog staan ?
13). De bevolking van de provincie Groningen be-
droeg, 1 Januarij 1842, 180270 en van de provincie
Drenthe 75469; hoe veel menschen waren er in de
provincie Groningen meer dan in Drenthe?
14). De bakker A. bakt in een jaar 900 mudden
rog en 200 mudden tarwe, en de bakker U. 635 mud-
den rog en 179 mudden tarwe; hoe veel mudden rog
en tarwe bakt B. minder dan A. in een jaar?
15). Klaas is zes jaren oud, en zyn vader heeft
den ouderdom van dertig jaren bereikt; hoe oud was
de vader, toen Klaas werd geboren ?
16). Wat moet men bij het getal vijftig duizend en
zeven voegen , eer het zestig duizend is ?
17). Een kleermaker heeft 200 ellen blaaiiw laken
ontvangen, en verkoopt het aan een' ander op 60
ellen na; hoe veel ellen heeft hij verkocht?
18). Van 2000 ponden suiker verzendt een koop-
man aan A. 480 ponden, aan B. 190 ponden, aan C.
325 ponden en aan D. 200 ponden; hoe veel houdt
hij nog over?
19). Eene sloot, welke lang is 100 roeden is door
vier arbeiders gegraven; de eerste heeft gegraven 20
roeden, de tweede 30 roeden , de derde 40 roeden,
de vierde?
20). Christiaan vroeg zijnen vader hoe veel zijn
vader ouder was dan hij. Het antwoord was: Ik ben