Boekgegevens
Titel: Praktisch cijferboek voor de Nederlandsche jeugd
Deel: 1e stukje
Auteur: Veenendaal, J.H.; Kok, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1856
3e, verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8874
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202213
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Praktisch cijferboek voor de Nederlandsche jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
II
4). Zoek het getal, hetwelk, bij de volgende uit-
drukking achter het teeken van gelijkheid moet ge-
plaatst worden: 671957 + 7007 + 89 + 654721 +
77999 =
5). Een landman heeft drie stukken laad gekocht,
als: een weiland groot 2000, een stuk bouwland
groot 2500 en een stuk heideveld groot 300 roeden;
hoe veel roeden is dat te zamen ?
6). Een ander kocht eene hofstede van de vol-
gende grootte. De tuin met boomgaard 97, bouw-
land 1970, weiland 863, bosch 170 vierkante roe-
den; hoe veel is dat te zamen?
7). Kunt gij mij ook zeggen, hoe veel de volgende
sommen gelds te zamen bedragei», als: 37 gulden,
910 gulden, 3010 gulden, 6540 gulden, 2700 gulden
en 4687 gulden ?
8). Een korenkooper ontving 7 wagens , elk met
15 mudden rogge, nog 6 wagens, elk met 14 mud-
den en eindelijk 5 wagens, elk met 13 mudden; hoe-
veel wagens is dat te zamen, en hoeveel mudden
rogge ontving de korenkooper?
9). Iemand ontvangt: 7 guldens, 40 guldens, 99
guldens, 916 guldens, 70 guldens; hoeveel guldens
ontvangt hij ?
10). Toen Lamech geboren werd, was Methusalem
187 jaren oud, en na dien tijd leefde hij nog 782
jaren, hoe oud was Methusalem, toen hij stierf?
11). In het jaar 1834 heeft men bevonden, dat
het aantal menschen in de provincie Gelderland
315053 bedroeg; doch in 1842 was het genoemde ge-
tal met 40325 vermeerderd; hoe groot was nu in
1842 het getal der inwoners ?
12). In het jaar 1732 heeft men geteld in de Zuid-
Hollandsche steden 79957, en op het land 46932
huizen; hoe veel huizen zijn dat te zamen ?
13). Met den spoorwagen zijn in zeven weken ver-
voerd: de 1ste week 1250 menschen, de 2de week