Boekgegevens
Titel: Praktisch cijferboek voor de Nederlandsche jeugd
Deel: 1e stukje
Auteur: Veenendaal, J.H.; Kok, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1856
3e, verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8874
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202213
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Praktisch cijferboek voor de Nederlandsche jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
II
4). Zoek de som van 990 + 991 + 992 4-993+999
+ 808+888+777.
5). Is 502+399 + 744+389 + 772 + 555+664 + 772
= 4797?
6). Een winkelier ontvangt in eene week, de na-
volgende centen: op Maandag 625, op Dingsdag 200,
op Woensdag 615, op Donderdag 300, op V'rijdag 275
en op Zatnrdag 460; hoe veel centen had hij nu in
het geheel ontvangen ?
7). Een landbouwer had 5 akkers met gerst laten
maaijen; op den eersten stonden 310 schoven; op
den tweeden 300 schoven, op den derden 320, op
den vierden 330 en op den vijfden 400; hoeveel
schoven waren dit te zamen ?
8). Een koopman heeft zes koeyen gekocht, waar-
van de eerste weegt 600 pond, de tweede 640, de
derde 590, de vierde 687, de vijfde 700 en de zesde
712 pond ; hoe zwaar wegen deze koeijen te zamen ?
9). Een ambachtsman heeft in zes weken verdiend:
in de eerste week drie honderd cents, in de tweede
vier honderd, in de derde vier honderd en vijftig,
in de vierde vijf honderd, in de vijfde vijf honderd
en vijftig en in de zesde 600 cents; wat is het be-
drag der som?
10). Iemand had in 10 dagen de navolgende gelden
ontvangen , als: ƒ 600; ƒ 877; ƒ 545; / 979 ; ƒ 665;
ƒ 775; ƒ 909; ƒ 647; hoe veel is daarvan de som?
11). Iemand heeft gedurende de wintermaanden,
aan turf verbrand, als volgt:
In December 127 turven.
» Januarij 190 »
» Februarij 167 »
Hoe veel turven is dit te zaraen, en hoeveel heeft
hij er verbrand in de twee eerste maanden des jaars?
12). A. koopt een' os voor /lOO, betaalt aan im-
post/10, en voor het slagten met verdere onkosten ƒ7;
de vraag is nu, op hoe veel hem de os komt te staan.