Boekgegevens
Titel: Praktisch cijferboek voor de Nederlandsche jeugd
Deel: 1e stukje
Auteur: Veenendaal, J.H.; Kok, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1856
3e, verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8874
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202213
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Praktisch cijferboek voor de Nederlandsche jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
II
4)ï En: drie honderd vijftig duizend zestien hon-
derd negentien?
5). Nu ook: nul duizend twee en zeventig?
6). Vijf i^napen hadden schulpen gezocht, en toen
zij te huis kwanjen, telden zij die eens na. Frederik
had 640 schulpen, Johannes 752 schulpen, Bartho-
lomeus 432 schulpen , Hendrik 299 schulpen en Theo-
dorus 325 schulpen; men vraagt van u deze getallen
in schrijfletters.
7). In het jaar 1732 heeft men geleld in de Zuid-
llollaiidsche steden 79957, en op het land 46932
huizen, men eischt deze getallen in schrijfletters.
8). Europa wordt 166000, Azië 908914, Afrika
530000, Amerika 750000 en Australië 200000 vier-
kante geographische mylen groot gerekend. Men be-
geert deze getallen uitgesproken te hebben.
9). In het begin dezer eeuw berekende men de
waarde van het jaarlijks uit de bergwerken gewon-
nen goud en zilver in Europa op 94919134, en in
Amerika op 84000000 guldens. Men geeft deze getal-
len oui uit te spreken.
10). De bevolking der Noordelijke provinciën be-
droeg, in 1845, als volgt: Noord-Braband drie hon-
derd acht en negentig duizend vijf honderd acht en
twintig inwoners. Gelderland drie honderd zeven en
zestig duizend vier honderd acht en vijftig inwoners.
Zuid-Holland vijf honderd acht en vijftig duizend
twee honderd zeven en zestig inwoners. Noord-
Holland vier honderd twee en zestig duizend negen
honderd twaalf inwoners. Zeeland honderd acht en
vijftig duizend en twee inwoners. Utrecht honderd
drie en vijftig duizend en acht en tachtig inwoners.
Vriesland twee honderd drie en veertig duizend een
honderd twee en twintig inwoners. Overijssel twee
honderd tien duizend en een honderd inwoners. Gro-
ningen een honderd zeven en tachtig duizend een
honderd zes en veertig inwoners. Drenthe negen en
zeventig duizend drie honderd en negentig inwoners.