Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het onderwijs in de vormleer of aanschouwelijke meetkunde
Auteur: Versluys, J.
Uitgave: Amsterdam: W. Versluys, 1894
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9068
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202208
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Vormleer (wiskunde), Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het onderwijs in de vormleer of aanschouwelijke meetkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
95
§ i6i. Met het netwerk, het geraamte en de afbeelding
eener driezijdige zuil wordt hier verder op dezelfde wijze ge-
handeld als vroeger bij het viervlak. Het netwerk worde in
de lagere school alleen voor rechte zuilen besproken.
§ 162. Op dezelfde wijze als nu de driezijdige zuil be-
schouwd is, beschouwt men ook nog de vierzijdige en de
vijfzijdige of de zeszijdige. Van de vierzijdige is reeds vroe-
ger een bijzonder geval behandeld.
Men vrage, wat al die zuilen gemeen hebben en in welk
opzicht zij verschillen.
Overeenkomst: grond- en bovenvlak loopen evenwijdig en
zijn gelijk, elke ribbe van het grondvlak loopt evenwijdig
met een ribbe van het bovenvlak; de opstaande ribben zijn
alle gelijk en evenwijdig: de opstaande zij-
vlakken zijn vierhoeken, waarvan de zijden
^H twee aan twee evenwijdig loopen.
Onderscheid: Het grondvlak is een drie-
hoek, vierhoek, vijfhoek, enz.
Hiernevens vindt men de afbeelding van
een vijfzijdige scheeve zuil.
INHOUD DER RECHTE ZUIL.
§ 163. Als van een rechte zuil het grondvlak i vierkanten
centimeter bevat en de hoogte i centimeter lang is, dan zal
de inhoud van die zuil i kubieke centimeter zijn. Dit is voor
den leerling terstond duidelijk. Evenzoo voor een rechte zuil,
waarvan de hoogte i cM is en waarvan het grondvlak
2 vierkante cM is.
3
7
11
%
'/3
V,
En in 't algemeen: als de hoogte eener rechte zuil i cM is,