Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het onderwijs in de vormleer of aanschouwelijke meetkunde
Auteur: Versluys, J.
Uitgave: Amsterdam: W. Versluys, 1894
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9068
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202208
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Vormleer (wiskunde), Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het onderwijs in de vormleer of aanschouwelijke meetkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
«p
92
hij er bloot naar gekeken. Ik heb kinderen gekend, die
inderdaad geloofden, dat zij alles gemaakt hadden, dat slechts
onder hun oog verricht was. Iedereen zei het toch — moes-
ten zij niet leeren zich met de onwaarheid te verzoenen en
zichzelven evenzoo als anderen te bedriegen.?" Elise van
Calcar.
5. Als de leerlingen vlakke figuren nabootsen, moeten zij
iederen keer onderzoeken of het gemaakte, als het op de
bank gelegd wordt, wel op alle erwten tegelijk rust.
§ 150. Men beschouwe met de leerlingen rechte en scheeve
vierzijdige zuilen.
HET REGELMATIGE VIERVLAK.
§ 151. Men vertoont een regelmatig viervlak en vraagt
door hoeveel en welke zijvlakken het begrensd wordt. Men
onderscheidt grondvlak en opstaande zijvlakken. Hoeveel
ribben zijn er bij dat grondvlak? Hoeveel ribben zijn er
nog meer? Hoeveel ribben zijn er dus in 't geheel bij een
viervlak ?
De ribben, die niet bij 't grondvlak liggen, noemt men
opstaande ribben.
Hoeveel uithoeken zijn er? Hoeveel ribben komen in iederen
uithoek samen? Hoeveel zijvlakken? Men doe opmerken,
dat tegenover ieder zijvlak een hoekpunt ligt. Er zijn 4
drievlakshoeken aan het Hchaam.
§ 152. Van een viervlak, dat uit bordpapier is vervaar-
digd, sla men de drie zijvlakken zoodanig neer, dat zij in
het verlengde van het vierde zijvlak komen. Uit dit netwerk
wordt weer het lichaam samengesteld.
De leerlingen teekenen weer het netwerk van 't lichaam
op stijf papier en stellen zelf een viervlak daaruit samen.
§ 153. Het uit ijzerdraad vervaardigd geraamte van een
viervlak wordt aan de leerlingen vertoond, en deze vervaar-
digen zelf zulk een geraamte met de middelen, die daar-
toe bij het bespreken van den kubus zijn aangegeven.