Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het onderwijs in de vormleer of aanschouwelijke meetkunde
Auteur: Versluys, J.
Uitgave: Amsterdam: W. Versluys, 1894
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9068
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202208
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Vormleer (wiskunde), Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het onderwijs in de vormleer of aanschouwelijke meetkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
Zulk een geraamte moet ook door de leerlingen worden
vervaardigd, maar vóór we dit nader aanwijzen, moeten we
iets zeggen van een leervak, dat in Duitschland over het
algemeen veel opgang maakt. Het heeft zich ontwikkeld in
de school van Fröbel en is bekend onder den naam van
„Formenarbeiten". Het staat naast de meetkundige vormleer
en heeft ten doel, oog en hand te oefenen, het voorstellings-
vermogen te ontwikkelen en de zelfwerkzaamheid op te
wekken. Wat die Formenarbeiten zijn, kan ik niet beter
aanwijzen, dan door op te geven, wat een der nieuwste
schrijvers over dat vak, A. Fellner te Weenen, daaronder
samenvat en hoe hij het over de verschillende klassen der
lagere school wil verdeelen.
I' schooljaar: staafjes leggen
2° ,, : vlechten
3" en 4' ,, : vouwen
5' en 6° ,, : staafjes steken.
Zooals men ziet, heeft men hier een toepassing en uitbrei-
ding van Fröbel's methode op de lagere school. Ofschoon
een deel der Oostenrijksche onderwijzers van meening is,
dat deze Formenarbeiten slechts een surrogaat zijn voor een
werkplaats, die bij elke lagere school zou moeten wezen,
zoo komt het mij voor, d'at zelfs in de uitwerking van die
Formenarbeiten reeds overdrijving heerscht. Past men het
beginsel van zelfwerkzaamheid streng toe bij de gewone vakken
der lagere school en neemt men teekenen als leervak op,
dan kan men het vlechten en vouwen overlaten aan de be-
waarschool. Het staafjesleggen, dat in ieder geval op de
bewaarschool voorkomt, kan als hulpmiddel dienen bij het
onderwijs in het rekenen met getallen van i tot 20. Het
staafjessteken kan bij de vormleer dienst doen, en de invoe-
ring der Formenarbeiten naast de gewone vormleer behoeft
mijns inziens niet plaats te hebben.
§ 146. Staafjessteken is het vervaardigen van figuren met
behulp van dunne staafjes, die verbonden worden door middel
van erwten of kogeltjes van kurk of was.