Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het onderwijs in de vormleer of aanschouwelijke meetkunde
Auteur: Versluys, J.
Uitgave: Amsterdam: W. Versluys, 1894
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9068
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202208
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Vormleer (wiskunde), Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het onderwijs in de vormleer of aanschouwelijke meetkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
87
Opmerkingen. Men heeft hier een praktische toepassing der
stelling: als een rechte lijn schuins ten opzichte van een vlak
staat, kan er door die rechte lijn één en niet meer dan i
plat vlak gaan, dat rechthoekig op het eerste plat vlak staat.
Men kan ook met behulp van een model, uit blik ver-
vaardigd, laten zien, dat elk plat vlak, dat door een rechte
lijn gaat, rechthoekig op een plat vlak staande, ook recht-
hoekig op dat vlak staat.
§ 142. Men doe evenwijdige zijvlakken opmerken bij het
schoolvertrek en den kubus en houde ook 2 vellen stijf
papier, zóó, dat ze evenwijdig zijn, en daarna zóó, dat ze
niet evenwijdig zijn.
Evenzoo met een dun staafje en een plat vlak, b.v. de
voorzijde van het bord. Welke ribben van het schoolvertrek
zijn evenwijdig met het voorvlak? Evenzoo met de andere
zijvlakken, met een rechthoekig en met een scheefhoekig
parallelipipedum.
§ 143. Het is niet wenschelijk, hier afbeeldingen te ver-
toonen van lijnen en vlakken, die elkaar snijden. Die afbeel-
dingen leveren in den regel te veel moeilijkheid op voor de
leerlingen.
DE KUBUS.
§ 144. Aan een uit bordpapier ver-
vaardigden kubus laat men zien, dat
al de zijvlakken kunnen neergeslagen
worden in een enkel plat vlak.
Nadat dit neerslaan is verricht, stelt
men den kubus samen.
De leerlingen teekenen op stijf pa-
pier' zulk een netwerk, dat uitgeknipt
wordt, en waarmee zij een kubus sa-
menstellen.
§ 145. Ook het geraamte van een
kubus wordt vertoond, dat wil zeggen:
een voorwerp, dat door middel van
ijzerdraad alleen de ribben van den kubus voorstelt.
E
F
.D C

A B
n. 11
tr
K L