Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het onderwijs in de vormleer of aanschouwelijke meetkunde
Auteur: Versluys, J.
Uitgave: Amsterdam: W. Versluys, 1894
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9068
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202208
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Vormleer (wiskunde), Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het onderwijs in de vormleer of aanschouwelijke meetkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
67
kan het Hchaam in 2 andere verdeeld denken, waarvan bij
het eene de hoogte wordt aangewezen door een echte breuk
en bij het andere door een geheel getal. Beide handelwijzen
worden met de leerlingen toegepast.
INHOUD VAN HET RECHTE PARALLELEPIPEDUM.
§ io6. Een recht parallelepipedum is zulk een, waarvan
het grondvlak een ruit of een parallelogram is, terwijl de
opstaande zijvlakken rechthoeken zijn. Het bovenvlak is
dus ook een ruit of een parallelogram.
Geheel op dezelfde wijze als van het rechthoekige paralle-
lepipedum kan men van het rechte parallelepipedum berede-
neeren, dat het evenveel kubieke eenheden bevat als het
produkt van het aantal vlakte-eenheden van zijn grondvlak
en het aantal lengte-eenheden van zijn hoogte bedraagt.
§ 107. Men kan ook het
rechte parallelepipedum ver-
anderen in een rechthoekig
met gelijke hoogte en even
groot grondvlak. Daartoe
moet men zooals in neven-
staand figuur aan den eenen
kant een stuk BCc/iGH afne-
men en aan den anderen kant
een gelijk stuk ADdeYE bij-
voegen.
Het bovenstaande kan men duidelijk maken voor leer-
lingen der lagere school, door een recht parallelepipedum
van hout, dat kan veranderd worden in een rechthoekige
zuil.
§ 108. Men late nu opmerken, dat hetgeen in § 106
gezegd is van een recht parallelepipedum ook geldt voor elk
recht prisma.
Als toepassingen bepale men den inhoud van een dijk en
van een sloot of gracht.
5*
t X i
4 y' 1 c 1 i g._____ 1 i —