Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het onderwijs in de vormleer of aanschouwelijke meetkunde
Auteur: Versluys, J.
Uitgave: Amsterdam: W. Versluys, 1894
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9068
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202208
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Vormleer (wiskunde), Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het onderwijs in de vormleer of aanschouwelijke meetkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
65
Men plaatst den winkelhaak zóó dat het eene been van den
rechten hoek samenvalt met de gegeven rechte lijn en dat het
andere been door het gegeven punt gaat. Dit been wijst dan
aan, waar de gevraagde loodlijn moet getrokken worden.
Het teekenen door middel van den winkelhaak is korter
dan op de andere wijze. In de praktijk bedient men zich
daarom gewoonlijk van den winkelhaak.
2. In het bovenstaande werd bij den rechthoek een en
ander opgemerkt, nadat hij reeds vroeger was besproken.
Men kan, als men een figuur verder behandelt, eerst her-
halen wat reeds vroeger opgemerkt is. Doet men dit niet,
dan is het toch noodig om later zijn herhalingen ook nu
en dan zoo in te richten, dat van een figuur achtereen alles
wordt behandeld, wat er vroeger bij verschillende gelegen-
heden aan opgemerkt is. Dat is noodig om een goed inzicht
in de figuren te geven, en de leerlingen vinden het zeer
belangrijk. Merken zij bij zulk een gelegenheid iets op, dat
niet zoo gemakkelijk onder de aanschouwing valt en daarom
vroeger werd voorbijgegaan, des te beter is het.