Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het onderwijs in de vormleer of aanschouwelijke meetkunde
Auteur: Versluys, J.
Uitgave: Amsterdam: W. Versluys, 1894
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9068
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202208
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Vormleer (wiskunde), Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het onderwijs in de vormleer of aanschouwelijke meetkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
64
Een vierkant te teekenen.
Een rechthoekigen driehoek te teekenen.
Een rechthoek te teekenen.
§ loo. De loodlijn, die men uit het middelpunt van een
cirkel op een koorde neerlaat, deelt die koorde middendoor.
Eerst teekene men de koorde horizontaal, daarna vertikaal
en eindelijk schuins zooals in nevenstaand figuur. Hierbij
moet de leerling zich of de figuur in de
gedachte zóó plaatsen, dat hij de koorde
recht voor zich heeft.
Constructie voor den leerling: Teeken
een cirkel met een koorde en een loodlijn
uit het middelpunt op de koorde neerge-
laten.
§101. Tusschen twee evenwijdige koorden van een cirkel
liggen gelijke bogen. Men neme hier evenals in de vorige §
drie standen.
Als de bogen, die tusschen twee koorden van een cirkel
liggen, gelijk zijn, dan loopen de koorden evenwijdig.
§102. De lijn, die een koorde van een cirkel rechthoekig
jniddendoor deelt, deelt ook den boog middendoor, die door de
koorde wordt onderspannen.
Men teekene de koorde eerst horizontaal, daarna vertikaal
en vervolgens schuins.
Werkstuk. Een gegeven cirkelboog in 2, 4 of 8 gelijke
deelen te verdeelen.
§ 103. De lijn, die een middelpuntshoek van een cirkel
middendoor deelt, deelt ook den boog middendoordie binnen
den hoek ligt.
Men teekene de figuur zóó, dat de deellijn eerst vertikaal
komt, daarna horizontaal en vervolgens in een schuinen stand.
Werkstuk. Verdeel een gegeven cirkelboog, door middel
van deze eigenschap, in 2, 4, 8 gelijke deelen.
Opmerkingen. i. Het teekenen van de loodlijnen, dat in
§ 89 en 90 met behulp yan passer en liniaal gedaan is,
kan ook met behulp van een winkelhaak geschieden.