Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het onderwijs in de vormleer of aanschouwelijke meetkunde
Auteur: Versluys, J.
Uitgave: Amsterdam: W. Versluys, 1894
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9068
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202208
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Vormleer (wiskunde), Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het onderwijs in de vormleer of aanschouwelijke meetkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page


§ 80. Derde ^ranier.
A_ß............G
D
F
.e;
S3
Men verandere een rechthoekig tra-
pezium in een rechthoek en een
scheefhoekig trapezium in een pa-
rallelogram , zooals nevenstaand
figuur aanwijst. Men doe hierbij
opmerken, dat AB en CD samen
even groot zijn als AG en DF
samen, of als 2 keer DF.
§ 81. Vierde manier. Men kan een recht trapezium ver-
deelen in een rechthoek en een rechthoekigen driehoek en
van deze twee de oppervlakken afzon-
derlijk berekenen. Zoo kan men ook
een scheef trapezium verdeelen in een
scheef parallelogram en een scheeven
driehoek.
i) c
Opmerking. Van de 4 handelwijzen,
die we hier leeren kennen, is de eerste de meest eenvoudige
en rechtstreeksche. Op haar legge men dus den nadruk.
Het heeft echter ook zijn nut de andere handelwijzen te leeren
kennen, omdat het inzicht in de figuren er grondiger door wordt.
§ 82. Ook kan men laten zien, dat een trapezium de helft
is van een parallelogram,
D _____________________^ dat dezelfde hoogte heeft
/ als het trapezium en waar-
van de grondlijn gelijk is
aan de som der even-
wijdige zijden van het
trapezium.
§ 83. Eindelijk kan men een trapezium veranderen in een
driehoek, die dezelfde hoogte
heeft als het trapezium en
waarvan de grondlijn gelijk
is aan de som der even-
wijdige zijden van het tra-
pezium.
§ 84. Door samenvouwing