Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het onderwijs in de vormleer of aanschouwelijke meetkunde
Auteur: Versluys, J.
Uitgave: Amsterdam: W. Versluys, 1894
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9068
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202208
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Vormleer (wiskunde), Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het onderwijs in de vormleer of aanschouwelijke meetkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page

51
Men late op dezelfde wijze als in § 67 bij het parallelogram
zien, dat hoek A plus hoek D gelijk is aan 2 rechte hoeken.
Evenzoo hoek B plus hoek C. Hieruit volgt, dat de 4 hoeken
samen gelijk zijn aan vier rechte hoeken of 360°.
Men late uit 2 hoeken de andere 2 berekenen.
Men leere de benamingen grondlijn en hoogte van het tra-
pezium kennen. De niet evenwijdige zijden worden beenen
genoemd.
Verdeelt een trapezium in twee andere op twee verschil-
lende wijzen. Verdeelt een trapezium in een driehoek en een
parallelogram. Verdeelt een trapezium in twee deelen, waar-
van het eene deel een trapezium en het andere een paral-
lelogram is. Verdeelt een trapezium door twee rechte lijnen,
in 4 trapeziums. Evenzoo in twee parallelogrammen en twee
trapeziums.
§ 77. Een trapezium, waarvan twee hoeken recht zijn,
noemt men een rechthoekig trapezium of een recht trapezium.
Een recht trapezium kan verdeeld worden in een recht-
hoek en een rechthoekigen driehoek. Een scheef trapezium
kan verdeeld worden in een scheef parallelogram en een
scheeven driehoek.
§ 78. Oppervlak van het trapezium. Als ABCD het tra-
B_C pezium is, trekt men een
lijn die de twee beenen
middendoor deelt. Op
die lijn laat men lood-
lijnen neer uit de 4 hoek-
punten van het trapezium. Nu zijn de driehoeken AFK en
BGK gelijk. Evenzoo CHL en DEL. Neemt men dus van
het trapezium den driehoek BKG weg, om hem in AFK te
plaatsen, en plaatst men den driehoek CHL in DEL, dan
is het trapezium veranderd in twee rechthoeken, die de
evenwijdige zijden van het trapezium tot grondlijnen hebben
en de helft der hoogte van het trapezium tot hoogte.
Heeft het trapezium nevenstaanden vorm, dan handelt men
op dezelfde wijze. De driehoek BKG wordt in AFK geplaatst
4*