Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het onderwijs in de vormleer of aanschouwelijke meetkunde
Auteur: Versluys, J.
Uitgave: Amsterdam: W. Versluys, 1894
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9068
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202208
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Vormleer (wiskunde), Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het onderwijs in de vormleer of aanschouwelijke meetkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
50
onbeweeglijk, al zijn de zijden slechts door scharniertjes ver-
bonden. Dit verklaart ons, waarom bv. bij kermistenten de
schuine staven hout worden aangebracht.
§ 75- Oppervlak van het parallelogram. Men trekke bij
A F__B_ E een parallelogram de lijnen CE
en DF, waardoor een rechthoek
ontstaat. Men doe den leerlingen
opmerken, dat de twee driehoe-
ken, die hierbij ontstaan, gelijk
zijn. Neemt men nu van het
parallelogram den eenen driehoek af en voegt men er den
anderen bij, dan heeft men den rechthoek. De rechthoek is
dus even groot als het parallelogram. Bovendien hebben de
rechthoek en het parallelogram gelijke grondlijn en gelijke
hoogte. Het oppervlak van het parallelogram bevat dus even-
veel vierkante centimeters, vierkante decimeters, of vierkante
meters als het aantal centimeters, decimeters of meters van
de grondlijn maal het aantal centimeters, decimeters of meters
van de hoogte.
Opmerking. Bovenstaande eigenschap kunnen de leerlingen
ook nader zien, door een parallelogram van papier te knippen.
Dit kunnen ze te huis doen.
HET TRAPEZIUM.
§ 76. Een deel van een plat vlak, dat begrensd wordt
door twee evenwijdige lijnen en twee andere, die niet even-
wijdig zijn, is een trapezium. Men doe trapeziums opmerken
^ jj aan lichamen, bv. aan een afgeknotte
j \ piramide. Om goed het toevallige te
\ doen onderscheiden van het wezenlijke,
L_worden op bord naast elkaar verschil-
lende trapeziums geteekend: de even-
wijdige zijden horizontaal, de evenwijdige zijden vertikaal, de
evenwijdige zijden schuinsch, de evenwijdige zijden korter dan
de beenen, de evenwijdige zijden langer dan de beenen, enz.