Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het onderwijs in de vormleer of aanschouwelijke meetkunde
Auteur: Versluys, J.
Uitgave: Amsterdam: W. Versluys, 1894
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9068
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202208
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Vormleer (wiskunde), Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het onderwijs in de vormleer of aanschouwelijke meetkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
JL H _ LHI
48
is, ■ wordt een vierkant genoemd. Een vierkant is dus een
gelijkzijdige rechthoek en ook een rechthoekige ruit.
§ 69; Als twee lijnen, AB en CD, evenwijdig loopen
en men laat uit twee punten A en
— B van de eene loodlijnen neer op de
andere, wat weet gij dan van die
twee loodlijnen? De leerling ziet,
dat ze even lang zijn. Op die wijze
blijkt, dat twee evenwijdige lijnen
overal even ver, even wijd, van elkaar afliggen, en van daar
de naam evenwijdig.
Men leere hier de benamingen grondlijn en hoogte van een
parallelogram kennen.
§ 70. Teeken op bord twee Parallelogrammen, die de
zijden en de hoeken gelijk hebben, en laat door de leerlingen
opmerken, dat twee parallelogrammen gelijk zijn, als de
zijden en hoeken van het eene gelijk zijn aan de zijden en
hoeken van het andere.
Verdeel een parallelogram in twee andere.
In vier andere, door twee rechte lijnen.
In vier andere, door drie rechte lijnen.
Verdeelt een parallelogram in twee ongelijke parallelo-
grammen. Evenzoo in twee gelijke. Verdeelt een parallelo-
gram door twee rechte lijnen in vier ongelijke parallelo-
grammen. Evenzoo in 4 gelijke. Verdeelt een ruit in 4 gelijke
ruiten. Verdeelt een rechthoek in 6 gelijke rechthoeken.
§ 71. Een rechte iijn, die twee niet opeenvolgende hoek-
punten van een vierhoek verbindt, noemt men een diagonaal
of hoeklijn. Waarin wordt een vierhoek verdeeld door een
ß hoeklijn? Hoeveel hoeklijnen kan men trek-
ken in een vierhoek? Wat zijn de deelen,
/ .....^^^C waarin een vierhoek wordt verdeeld door
^^ zijn twee hoeklijnen? Hoeveel van die
V^ deelen zijn er? Verdeelt een vierhoek in
twee andere. Verdeelt een vierhoek in vier
andere, waarvan één een parallelogram is.