Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het onderwijs in de vormleer of aanschouwelijke meetkunde
Auteur: Versluys, J.
Uitgave: Amsterdam: W. Versluys, 1894
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9068
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202208
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Vormleer (wiskunde), Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het onderwijs in de vormleer of aanschouwelijke meetkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
INLEIDING.
De vormleer heeft ten doel, langs aanschouwelijken weg
kennis aan te brengen van den vorm der dingen. We heb-
ben dus in de vormleer te letten op de gedaante en de af-
metingen der lichamen, op hun grenzen, dat is op vlakken,
en op de lijnen, die op haar beurt vlakken begrenzen.
Daarentegen letten we in de vormleer niet op de kleur der
lichamen noch op de stof waaruit ze bestaan. Het onder-
werp der vormleer is dus hetzelfde als van de meetkunde.
Ook de eigenschappen, die wij in beide vakken behandelen,
en die de leerstof uitmaken, komen in hoofdzaak overeen. —
Het groote verschil tusschen vormleer en meetkunde is ge-
legen in de wijze van behandeling. In de vormleer wordt de
kennis steeds opgedaan door middel der aanschouwing, in de
meetkunde hebben wij hoofdzakelijk te doen met redeneerin-
gen, met sluitredenen.
Hiermee hangt samen, dat de leerstof niet in beide ge-
vallen volkomen dezelfde is. In de meetkunde kiest men
uit den grooten voorraad van eigenschappen een aantal, die
samen een wetenschappelijk geheel vormen, een stelsel. In
de vormleer wordt vooral datgene genomen wat gemakkelijk
onder de aanschouwing valt en voor het dagelijksch leven
praktische waarde bezit.
De leergang is in de beide vakken ook weer niet dezelfde.
In de meetkunde worden de eigenschappen zoo geplaatst,
dat elke stelling op zoo natuurlijke, en eenvoudig mogelijke
wijze wordt afgeleid uit eigenschappen, welke zoo kort mo-
gelijk aan die stelling zijn voorafgegaan. In de vormleer
plaatsen wij het eerst wat het gemakkelijkst onder de aan-