Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het onderwijs in de vormleer of aanschouwelijke meetkunde
Auteur: Versluys, J.
Uitgave: Amsterdam: W. Versluys, 1894
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9068
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202208
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Vormleer (wiskunde), Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het onderwijs in de vormleer of aanschouwelijke meetkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
HET METEN VAN HOEKEN.
§ 34. Hoeken zi]n gelijk, als ze zoo kunnen geplaatst worden,
dat ze elkaar bedekken. De hoekpunten vallen dan samen en
de beenen ook. Men kan zich voorstellen, dat een hoek in
twee gelijke deelen verdeeld is. (Teeken een figuur). Even-
zoo in drie, vier, enz. (Figuren).
Nemen wij een rechten hoek, die in 90 gelijke deelen ver-
deeld is. Daar dit op bord niet kan geschieden, moet den
leerling een figuur vertoond worden, waarbij een rechte hoek
verdeeld is in 90 gelijke deelen. Elk van die deelen noemt
men een graad. Daar de verdeeling van een graad en van
een minuut in 60 gelijke deelen niet goed kan vertoond wor-
den , komt het mij wenschelijk voor, op dezen trap van het
onderwijs niet over minuten en seconden te spreken.
Om aan te duiden, hoe groot een hoek is, geeft men op,
hoeveel graden hij bevat.
Hoeveel graden bevat de helft van een rechten hoek ?
een derde van een rechten hoek?
n vierde „ „ „ „ ?
Welken hoek maken uur- en minuutwijzer met elkaar, als
het negen uur is.
Wanneer vormen zij nog meer een rechten hoek?
Welken hoek maken uur- en minuutwijzer, als het éen
uur is?
Wanneer maken zij nog meer een hoek van 30°?
Welken hoek maken uur- en minuutwijzer, als het 2 uur is?
Wanneer maken zij nog meer een hoek van 60 graden?
Hoeveel graden bevatten al de hoeken van een vierkant
samen ? En van een rechthoek ?
§ 35. Men teekent een scherpen hoek, waarvan men zegt,