Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het onderwijs in de vormleer of aanschouwelijke meetkunde
Auteur: Versluys, J.
Uitgave: Amsterdam: W. Versluys, 1894
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9068
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202208
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Vormleer (wiskunde), Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het onderwijs in de vormleer of aanschouwelijke meetkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
kan zich voorstellen, dat al deze kleinere rechthoeken aan-
eengeschoven worden tot een grooteren rechthoek.
Andere vraagstukken van denzelfden aard betreffen den
rand van een vloerkleed, de lijst van een spiegel, enz.
Opmerking. Men kan de sloot om een rechthoekig stuk
land ook verdeelen in 4 rechthoeken, waarvan twee even lang
zijn als het overschietende land en twee zoo lang zijn als de
breedte van het land plus tweemaal de breedte der sloot.
gebroken getallen.
§ 26. Om de oppervlakte van een rechthoek of een vier-
kant te leeren berekenen voor het geval, dat de zijden gebro-
ken getallen zijn, handelen we op de volgende wijze.
Op het schoolbord wordt een vierkante decimeter in 2
gelijke rechthoeken verdeeld, waaruit blijkt, dat een rechthoek,
wiens lengte i dM en wiens breedte ^ decimeter is, gelijk
is aan een halven vierkanten decimeter.
Naast de figuur, waarin alle rechte lijnen voluit geteekend
zijn, plaatse men een ander, waarin zooals hiernaast
een deel der lijnen is gestippeld. In de derde plaats
teekene men een vierkant, waarvan de helft wordt
weggewischt, en in de vierde plaats teekene men het
halve kwadraat, zonder meer.
Evenzoo voor i en I en i, I en i, enz.
I en f, i en f, I en I, enz.
„ 2 en 2 en 2 en enz.
3 en 3 en i, 3 en enz.
„ 4 en i, 4 en 4 en enz.
Indien het bord een vierkanten meter kan bevatten, neemt
men voor eenige van die oefeningen een vierkanten meter
zoowel als een vierkanten decimeter. Door de leerlingen
worden eenige dergelijke oefeningen schriftelijk uitgevoerd
met centimeters. Ten slotte worden eenige "vragen gedaan,
die overeenkomen met de voorgaande oefeningen, behalve
dat men het figuur weglaat.