Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het onderwijs in de vormleer of aanschouwelijke meetkunde
Auteur: Versluys, J.
Uitgave: Amsterdam: W. Versluys, 1894
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9068
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202208
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Vormleer (wiskunde), Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het onderwijs in de vormleer of aanschouwelijke meetkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
146
Op die wijze krijgt de leerling een overzicht en ziet hij
de overeenkomst en het verschil tusschen de verschillende
figuren.
Men kan ook vragen naar de overeenkomst en het verschil
van twee of meer van die figuren; maar van tegenstelling of
verzoening der tegenstelling mag natuurlijk geen sprake zijn
in de lagere school.
§ 254. In één opzicht was de wet van 1857 zelve schuld,
dat de vormleer op vele plaatsen minder goed behandeld
wordt. Terwijl op de lagere school geen wetenschappelijke
rekenkunde wordt behandeld, maar overal het redeneeren uit
de rekenkunde plaats maakt voor zien, zoo eischt men toch
van den onderwijzer kennis van de rekenkunde. En terecht:
om op vasten bodem te staan, moet de onderwijzer het
logisch verband tusschen verschillende rekenkundige eigen-
schappen helder inzien. Dat zelfde nu geldt bij de vormleer
ten aanzien van vlakke meetkunde en stereometrie. Wie dus
een grondig inzicht wil hébben in de vormleer, beginne met
een beknopt leerboek der vlakke meetkunde en der stereo-
metrie te bestudeeren, en vervolgens neme hij een handlei-
ding voor het onderwijs in de vormleer.
Bij de wet van 1878 tot regeling van ons lager onderwijs
werd in de bovengenoemde leemte voorzien, door van alle
onderwijzers, die de hoofdakte willen bezitten, kennis van
de beginselen der wiskunde te vorderen.
Bij de wet op het lager onderwijs van 1889 is men daarop
weer teruggekomen, door de wiskunde te schrappen van de
eischen voor de akte als hoofdonderwijzer.
Tevens heeft men plotseling op de meest onnadenkende
wijze de vormleer als afzonderlijk vak der lagere school
geschrapt.