Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het onderwijs in de vormleer of aanschouwelijke meetkunde
Auteur: Versluys, J.
Uitgave: Amsterdam: W. Versluys, 1894
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9068
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202208
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Vormleer (wiskunde), Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het onderwijs in de vormleer of aanschouwelijke meetkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
145
met behulp van twee stokjes, die op het plat vlak gelegd
worden, niet meewerken tot de vorming van een juist begrip
van een vlakken hoek. Het komt mij zelfs voor, dat derge-
lijke oefeningen met kinderen van ongeveer 4 jaar, als men
er het woord hoek aan verbindt, later een goede opvatting
van het begrip vlakke hoek in den weg zullen staan.
§ 252. Het erwtenspel is ook door Fröbel opgenomen
onder zijn spelen voor de bewaarschool. Een goeden gang
voor die oefeningen vindt men in den tweeden jaargang,
(bl. 16—28) van het zooeven genoemde tijdschrift, (1864).
Maar zoowel tegenover Fröbel als Mevr. El. v. Calcar valt
op te merken, dat de leeftijd van 4 tot 6 jaar niet de meest
geschikte is voor het ,,erwtenspel."
§ 253. Fröbel heeft over de regelmatige lichamen eenige
beschouwingen gegeven, die niet geheel juist zijn en voor
de lagere school geen waarde bezitten. (Nader heb ik dit
aangetoond in Vormleer voor Meergevorderden.).
Hij hecht groote waarde aan tegenstellingen, om daardoor
het karakter der dingen beter te doen uitkomen, en een
moreele beteekenis aan wat hij de verzoening van een tegen-
stelling noemt.
Het is zeker goed gezien om naast een rechte lijn een
kromme te stellen, naast een cirkel zoowel een onregelmatige
kromme lijn als een rechte.
Het karakter van een vierkant kan men doen uitkomen,
door er een willekeurigen vierhoek naast te plaatsen. Men
kan dat ook desverkiezende een tegenstelling noemen. Maar
tusschen die twee ligt niet een enkele figuur, %elke de
,,verzoening" zou vormen, maar een heele reeks.
Het is zeer goed die heele reeks eens naast elkaar te
plaatsen in deze volgorde:
de willekeurige vierhoek,
het trapezium
het scheefhoekig ongelijkzijdig parallelogram
scheefh. ruit -- rechthoek.
vierkant.