Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het onderwijs in de vormleer of aanschouwelijke meetkunde
Auteur: Versluys, J.
Uitgave: Amsterdam: W. Versluys, 1894
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9068
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202208
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Vormleer (wiskunde), Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het onderwijs in de vormleer of aanschouwelijke meetkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
137
B. Het getal met den vorm als middel ter ontwikkeling
van de geestvermogens verbonden.
c. bl. 358—375 inhouden van rechthoeken;
d. bl. 375—395 vierkantsworteltrekking;
e. bl. 395—405 inhoud der rechthoekige zuil;
ƒ. bl. 405—418 kubus-worteltrekking.
C. De grootheid als middel ter ontwikkeling der geestver-
mogens: bl. 418—520.
C bevat aanschouwelijke meetkunde, zooals in dit werkje
voorkomt. Alleen is op sommige plaatsen de aanschouwing
wel eens vervangen door redeneering. In eenige van die
gevallen had de oefening moeten weggelaten worden; omdat
de zuivere aanschouwing geen antwoord aan de hand doet,
terwijl de vraag praktische waarde mist. A bevat hoofdza-
kelijk vragen over de aantallen snijpunten, hoeken, zijden
enz., die men in geheel bepaalde figuren heeft en in gedeel-
telijk bepaalde figuren hebben kan. Daartoe behooren ook
een groot aantal toepassingen van de leer der combinaties
op meetkundige figuren.
Aan de afdeeling A, die door Pestalozzi nog wel als de
eigenlijke vormleer wordt beschouwd, hecht hij zeker te veel
waarde. Over 't geheel heeft hij zich niet beijverd, het vor-
mende zoo mogelijk altijd te zoeken onder het praktisch
nuttige. Ook was het verkeerd, niet te beginnen met één
of meer lichamen, waaraan de begrippen lijn, rechte lijn en
plat vlak tot helderheid konden gebracht worden.
§ 244. Inmiddels was de vormleer, zooals die door
Pestalozzi werd opgevat, reeds vroeger door anderen bij
zijn onderwijs waargenomen en wereldkundig gemaakt.
In 1802 verscheen Herbart's ABC der aanschouwing.
In 1805: Pestalozzi's Gröszenlehre als Fundament der
Arithmetik und Geometrie betrachtet und weiter angewandt ajif
Dreiecke, Vierecke und Zirkel, von J. F. Schmidt. Bl. i—94
bevat rekenen, blz. 95—188: „Anschauungslehre" der Maasz-
verhältnisse.