Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het onderwijs in de vormleer of aanschouwelijke meetkunde
Auteur: Versluys, J.
Uitgave: Amsterdam: W. Versluys, 1894
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9068
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202208
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Vormleer (wiskunde), Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het onderwijs in de vormleer of aanschouwelijke meetkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
132
piramide is, en de onderwijzer zegt, dat het andere een
afgeknotte piramide wordt genoemd. Het bovenvlak is even-
wijdig met het grondvlak en gelijkvormig er mee. De op-
staande zijvlakken van de afgeknotte piramide zijn trape-
ziums. De afstand van grond- en bovenvlak wordt de hoogte
van 't lichaam genoemd.
§ 233. Na op die wijze bv. een afgeknotte driezijdige
piramide beschouwd te hebben, neme men ook bv. een af-
geknotte vijfzijdige piramide. De afgeknotte piramides worden
onderscheiden naar het aantal opstaande zijvlakken in drie-
zijdige, vierzijdige, enz.
§ 234. Hoeveel zijvlakken zijn er aan een afgeknotte vier-
zijdige piramide.? Hoeveel ribben zijn er aan een afgeknotte
driezijdige piramide.? Aan een afgeknotte vijfzijdige.?
§ 235. Om te onderzoeken of een lichaam,
welks grond- en bovenvlak evenwijdig loopen,
en welks opstaande zijvlakken niet evenwij-
dig loopen, werkelijk een afgeknotte piramide
is, gaan wij na, of de verlengden der op-
staande ribben allen in een punt samenko-
men. Is dit niet het geval, dan heeft men
een obelisk of naald. Wat is het onderscheid
tusschen een afgeknotte piramide en een
obelisk.? Wat is de overeenkomst?
AFGEKNOTTE KEGEL.
§ 236. Men vertoont een kegel, die volgens een doorsnee
evenwijdig aan het grondvlak kan verdeeld worden in twee
deelen. Één daarvan is weder een kegel; het andere wordt
een afgeknotte kegel genoemd. Het grootste der evenwijdige
zijvlakken heet grondvlak, het kleinste bovenvlak. Dit is een
cirkel. De afstand van grond- en bovenvlak wordt de hoogte
van 't lichaam genoemd.
In het dagelijksch leven wordt ons de vorm van een afge-