Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het onderwijs in de vormleer of aanschouwelijke meetkunde
Auteur: Versluys, J.
Uitgave: Amsterdam: W. Versluys, 1894
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9068
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202208
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Vormleer (wiskunde), Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het onderwijs in de vormleer of aanschouwelijke meetkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
onderscheid tusschen de zijvlakken moet anders worden be-
antwoord. Men doe opmerken, dat twee overstaande zijvlak-
ken gelijk zijn, zoodat er 3 verschillende tweetallen zijn. Ook
doet men hier de namen lengte, breedte en hoogte kennen.
Als dit gedaan is, gaat men over tot een vergelijking met
den kubus. Men laat opnoemen in welke opzichten de 2 licha-
men overeenkomen en in welke opzichten ze verschillen.
Hier worden ook kuben van verschillende grootte vertoond,
waarvan de leerlingen moeten opmerken, dat ze overeenko-
men in gedaante of vorm, maar verschillen in grootte. Als
die kuben geplaatst zijn naast een of meer rechthoekige
parallelepipedums; moeten de leerlingen kunnen aanwijzen,
welke lichamen kuben zijn en welke niet.
Zijn in de school nog andere lichamen, die den vorm van
een rechthoekige zuil hebben of van een kubus? Kent gij
ook een voorwerp buiten de school, dat zulk een vorm bezit?
HET SCHOOLVERTREK.
§ 10. Dit wordt op dezelfde wijze behandeld als het recht-
hoekig parallelepipedum. Vervolgens wijst men op de ruimte-
hoeken , die onderscheiden worden als ribben en verder geheel
op dezelfde wijze behandeld als deze. Men doe ook opmer-
ken , dat er bij elke ribbe een ruimteboek is en zegt, dat
men ook spreekt van de ribbe van een tweevlakshoek.
Daarna worden de drievlakshoeken geheel op dezelfde ma-
nier aangewezen en behandeld, als de punten of uithoeken.
Men wijst er op, dat bij eiken drievlakshoek een punt of
hoekpunt is.
Opmerking. De benamingen tweevlakkigen hoek, drievlak-
kigen hoek, enz. heb ik eenige jaren geleden vervangen door
de meer beknopte : t7veevlakshoek, drievlakshoek ,'&x\z. Men
heeft mij intusschen de bedenking geopperd , dat een samen-
stelling als tweevlakshoekdie uit 3 woorden bestaat, iets
ongewoons is in onze taal. Ook wordt de overeenstemming