Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het onderwijs in de vormleer of aanschouwelijke meetkunde
Auteur: Versluys, J.
Uitgave: Amsterdam: W. Versluys, 1894
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9068
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202208
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Vormleer (wiskunde), Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het onderwijs in de vormleer of aanschouwelijke meetkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
HET REGELMATIG ACHTVLAK.
§ 220. We hebben vroeger het regelmatig viervlak en het
regelmatig zesvlak of den kubus beschouwd. Deze twee
regelmatige veelvlakken zijn mijns inziens de eenige, die voor
de lagere school onmisbaar zijn. De andere drie regelmatige
veelvlakken ontvangen naar mijn meening te veel aandacht.
Dit geldt vooral het twaalfvlak en het twintigvlak, die zich
in het dagelijksche leven nooit voordoen en ook uit een
theoretisch oogpunt niet belangrijk genoeg zijn, om zoo op
den voorgrond gesteld te worden, als in den regel het geval
is. Zij kunnen alweer dienen om de aanschouwing en het
voorstellingsvermogen te oefenen, maar een goede beschou-
wing van die twee lichamen in de lagere school eischt nog
al veel zorg en tijd. Dit is niet het geval met het meer
eenvoudige regelmatige achtvlak, waarom ik het van weinig
belang acht, of het in de lagere school wordt besproken,
mits die bespreking maar niet voorafga aan de.veel nuttiger
inhoudsberekeningen. De bespreking van het regelmatig
twaalfvlak en van het regelmatig twintigvlak wordt hier opge-
nomen ten dienste van normaal- of kweekscholen.
§ 221. Men vertoont een regelmatig achtvlak en houdt
het zoo, dat een hoekpunt naar boven en een ander naar
beneden is gekeerd. De leerlingen, geleid door vragen van
den onderwijzer, merken op :
dat alle zijvlakken driehoeken zijn, en wel gelijkzijdige,
dat er in 't geheel acht zijvlakken zijn,
dat in elk hoekpunt 4 zijvlakken samenkomen,
dat er zes hoekpunten zijn,
dat er drie keer vier of twaalf ribben zijn.