Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het onderwijs in de vormleer of aanschouwelijke meetkunde
Auteur: Versluys, J.
Uitgave: Amsterdam: W. Versluys, 1894
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9068
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202208
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Vormleer (wiskunde), Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het onderwijs in de vormleer of aanschouwelijke meetkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
msÊmm
OVER DEN OMTREK VAN VLAKKE FIGUREN EN DEN INHOUD
VAN LICHAMEN BIJ GELIJKE OPPERVLAKKEN.
§ 2io. £en ellips te beschrijven. Men maakt een draad
in haar beide uiteinden vast of slaat haar om twee spelden,
die in het papier, of twee draadnageltjes, die in het hout
geslagen zijn. Door middel der
punt van een potlood spant men
den draad zoodanig, dat hij langs
het papier of het bord ligt en laat
de potlood met de punt langs het
papier bewegen, zóó dat de draad
gespannen blijft. De kromme lijn, die door de punt van het
potlood wordt beschreven, is een ellips.
De punten, waarin de draad is vastgehecht, worden de
brandpunten der ellips genoemd.
De ellips heeft ook een middelpunt, en er zijn twee rechte
lijnen, die haar in gelijke deelen verdeelen. De langste van
die lijnen heet de groote as, de kortste de kleine as der ellips.
§ 211. Alle driehoeken, die de grondlijn FF' gemeen
hebben en de som der opstaande zijden gelijk, liggen vol-
gens het voorgaande met hun toppunt in een ellips. Onder
al die driehoeken heeft men de grootste, als de hoogte het
grootst is, dat is blijkens een beschouwing der figuur, als
het toppunt in N ligt. De driehoek is dan gelijkbeenig. Zoo
zien we, dat onder alle driehoeken , die de grondlijn en de som
der opstaande zijden gelijk hebben, de gelijkbeenige het grootst is,
§ 212. Vraagt men nu of een driehoek grooter kan ge-
maakt worden, terwijl zijn omtrek even lang blijft, dan zien
we, of in den driehoek twee zijden ongelijk zijn. Is dit het