Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het onderwijs in de vormleer of aanschouwelijke meetkunde
Auteur: Versluys, J.
Uitgave: Amsterdam: W. Versluys, 1894
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9068
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202208
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Vormleer (wiskunde), Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het onderwijs in de vormleer of aanschouwelijke meetkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
ii8
Dit bestaat vooreerst uit een blikken bus, ongeveer i
meter lang, met 2 omgebogen einden, die uitloopen in glazen
buisjes. Die buis wordt
vastgeschroefd op een hou-
ten voetstuk, waarvan de
drie beenen beweeglijk zijn
en met behulp van schroe-
ven worden vastgezet. De
blikken buis kan daardoor
hooger en lager gesteld worden, terwijl zij ook op het voet-
stuk kan draaien. De buis wordt met gekleurd water gevuld,
tot het in de glazen pijpjes te voorschijn komt. Kijkt men
langs de beide oppervlakken van het water, dan ziet men
in een horizontale richting.
Wil men nu waterpassen, dan heeft men ook een lat van
334 meters lengte noodig, die aan een zijkant nauwkeurig
in centimeters is afgedeeld. Aan de voorzijde van die lat
moet zich een rechthoekige schijf bevinden, die verdeeld is
in 4 gelijke rechthoeken, welke kruislings zwart en wit zijn.
Die schijf kan door middel van een koord, dat aan het boven-
einde der vertikaal geplaatste lat over een katrolletje loopt,
op of neer bewogen worden, tot de horizontale deellijn der
schijf in één plat vlak is met het horizontale oppervlak van
het water, dat zich
in de beide gla-
zen buisjes bevindt.
Wilde men bv. het
verschil in hoogte
tusschen x en y
kennen, dan zou
men in het wa-
terpas-instrument plaatsen en de schijf aan die in y geplaatste
lat op- of neerschuiven tot de horizontale deellijn van de schijf
in het vlak der beide waterspiegels valt. Werd nu op de lat
door de deellijn 3,86 M aangewezen en bedroeg de hoogte
van het waterpas-instrument, gemeten tot aan den waterspie-