Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het onderwijs in de vormleer of aanschouwelijke meetkunde
Auteur: Versluys, J.
Uitgave: Amsterdam: W. Versluys, 1894
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9068
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202208
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Vormleer (wiskunde), Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het onderwijs in de vormleer of aanschouwelijke meetkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
lO
Hoeveel hoeken komen in één punt van den kubus samen?
Hoeveel van die punten zijn er? Hoeveel hoeken zijn er dus
in 't geheel ?
Opmerkingen. 1. Men kan er op wijzen, dat de twee
uitkomsten, 4X6 en 3x8, op deze wijze verkregen, gelijk
moeten zijn. Maar uit deze omstandigheid het aantal punten
te laten bepalen door de deeling 4X6:3 = 8, levert geen
nut op. De leerling ziet dat er 8 punten zijn. Bij een
lichaam, zooals een regelmatig twintigvlak, is een dergelijke
berekening gemakkelijker dan het zien, maar die berekening
blijft tot later bewaard.
2. Men zie in het bovenstaande nog niet een volledige
behandeling van den kubus. Niet alleen zijn ruimteboeken
en drievlakshoeken ter zijde gelaten; maar in 't algemeen
wordt een begrip slechts helder, door naast het voorwerp
andere te plaatsen, die er in een of meer opzichten mee
overeenstemmen. Zoo zullen we later den kubus leeren be-
schouwen als een bijzonder geval van het rechthoekig paral-
lelepipedum. We moeten dan tevens op kuben van verschil-
lende grootte wijzen. De loodrechte stand der zijvlakken
van den kubus ten opzichte van elkaar, moet in het oog
gevat worden. Maar dit alles blijft voor later bewaard.
Vragen. Ziet gij ook onderscheid tusschen de verschillende
zijvlakken van een kubus, wat de grootte betreft of de ge-
daante? In welk opzicht bestaat er wel verschil? (Ten aan-
zien der ligging).
HET RECHTHOEKIG PARALLELEPIPEDUM.
§ 9. De naam van dit lichaam is voor leerlingen der lagere
school afschrikkend. Dit wordt eenigszins anders, als zij
eerst de woorden parallel en parallelogram hebben leeren
kennen. Men vervangt dien vreemden naam in de lagere
school ook wel door rechthoekige zuil of door balk.
Men behandelt nu dit lichaam op dezelfde wijze als hier-
boven de kubus besproken is. Alleen de vraag naar het