Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het onderwijs in de vormleer of aanschouwelijke meetkunde
Auteur: Versluys, J.
Uitgave: Amsterdam: W. Versluys, 1894
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9068
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202208
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Vormleer (wiskunde), Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het onderwijs in de vormleer of aanschouwelijke meetkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
117
lingen afstand. Verder kan men de kinderen een proef laten
nemen met stokjes in een hoop zand en ten slotte de zaak
duidelijk maken door een figuur als het vorenstaande.
§ 201. Wil nu de landmeter den afstand kennen vaneen
punt A tot een even hoog punt, dat met B overeenkomt,
dan meet men (zie vorenstaand figuur) de horizontale afstan-
den Ad, af, bg en ch. Gesteld nu, dat men door meting
achtereenvolgens vindt
Ad ==6,SS M
af= 6,25 M
bg = 6,7S M
ch = 6,42 M
dan is AC = 26 meter.
Is de afstand klein, dan bedient men zich van een staaf en
een schietlood. Bij grootere afstanden gebruikt men een
waterpas.
§ 202. Een horizontalen afstand te meten over een
Men neme een lat van 4 of 5 meter, aan welks eene uit-
einde een schietlood bevestigd is, waarvan het lood op en
neer kan bewegen. Bij het meten plaatst men door middel
van het schietlood de lat horizontaal, waarbij het uiteinde
zonder schietlood den grond raakt. Het lood laat men zak-
ken, tot dat het aan den grond komt. Waar dit geschiedt,
plaatst men een stokje in den grond, waar men de lat weer
aan den grond laat raken met het uiteinde zonder schietlood.
Zoo gaat men voort, tot de afstand gemeten is.
§ 203. Het verval van water over een eenigszins grooten
afstand te meten.
In dit geval zou de voorgaande handelwijze bezwaarlijk
zijn, en gebruikt men daarom (bij het aanleggen van water-
leidingen , bij het draineeren, bij den aanleg van wegen, enz.)
het waterpas.
Voor men hiertoe overgaat, moet echter iets gezegd wor-
den over de inrichting en de bestanddeelen van een waterpas.