Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het onderwijs in de vormleer of aanschouwelijke meetkunde
Auteur: Versluys, J.
Uitgave: Amsterdam: W. Versluys, 1894
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9068
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202208
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Vormleer (wiskunde), Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het onderwijs in de vormleer of aanschouwelijke meetkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
METEN OP HET LAND-
§ 198. Reeds vroeger is er op gewezen, dat men de leer-
lingen verschillende lengten in school en huis door meting
moet laten bepalen. Kehr merkt op, dat het van belang
is , dat de onderwijzer ook met de leerlingen op het land
of in den tuin gaat, om daar afstanden te bepalen. Deze
opmerking is mijns inziens juist, maar Kehr begint reeds
met de oefeningen, die daarop betrekking hebben, op bladz.
18 zijner handleiding en dit acht ik te vroeg. Die oefenin-
gen zijn voor een deel zoo moeilijk, dat de beschouwing
van meer eenvoudige figuren dient vooraf te gaan. Het
volgende is met kleine wijzigingen ontleend aan Kehr , en
de onderwijzer zie, welk deel hij daarvan in de hoogste
klassen der school kan gebruiken.
§ 199. Bij het meten van de lengte van een weg of den
afstand van twee boomen, komt het er in de eerste plaats
op aan, zorg te dragen, dat de lijn, die men meet, werkelijk
recht is. Om den afstand van 2 punten op een vlak veld te
meten, moet men in de lijn, die de twee punten vereenigt,
eenige punten aanwijzen. Hiertoe bedient men zich van
eenige stangen (zoogenaamde meetstaven), die even lang en
even dik zijn en toegespitst aan het eene uiteinde, waarmede
zij in den grond worden gestoken. Onderstel nu, dat men
de lijn AB wil meten en
tusschen A en B in een punt
C een staaf plaatsen, zoodat
! -/■'My//// ~Ah/M ^ A en B in één rechte
' "Iff/mW/ lijn ligt. Om dat te doen,
is het gemakkelijker eerst in het verlengde van AB een staaf