Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het onderwijs in de vormleer of aanschouwelijke meetkunde
Auteur: Versluys, J.
Uitgave: Amsterdam: W. Versluys, 1894
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9068
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202208
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Vormleer (wiskunde), Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het onderwijs in de vormleer of aanschouwelijke meetkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
io8
we 140, en dit kan wel afgetrokken worden van 156, maar
er blijft dan slechts 16, en hiervan kan men niet aftrek-
ken. De zijde is dus kleiner dan 17. Beproeven we op de
bovenstaande wijze 16, dan blijkt, dat de zijde 16 decimeter is.
Op deze wijze worden meer voorbeelden klassikaal be-
handeld, eerst met volkomen vierkanten, later met andere
getallen.
§ 190. Men doe opmerken, dat het vierkant van 100
tienduizend is, dat het vierkant van 2 honderden 4 tien-
duizenden is, van 3 honderden 9 tienduizenden, enz.
Men vraagt ook naar den vierkantswortel uit 90000,
160000, 250000, enz.
Wat is de zijde van een vierkant, welks oppervlak 62500
vierkante meter is?
Is de zijde 100 meter.? (Meer, want als de zijde 100 meter
was, zou het oppervlak 10000 vierkante meters zijn).
Is de zijde 200 meter? (Meer, want enz.)
Is de zijde 300 „ (Minder, want enz.)
Nu late men beproeven 290 meter, 280, 270, 260 en
250. Daarna kan men op dezelfde wijze leeren bekorten als
in de vorige §.
Nadat eenige voorbeelden behandeld zijn, waarbij het ge-
geven getal geen eenheden of tientallen bevat, neipe men
ook gevallen, waarbij eenheden voorkomen.
Nadat hier de tientallen van den wortel zijn gevonden
op een der twee bovenstaande manieren, worden de een-
heden door herhaalde beproeving van 9 af bepaald. Hierna
kan men al of niet tot een zelfde bekorting als vroeger
overgaan.
§ 191. Nadat men aldus geheele getallen heeft behandeld,
kan men op dezelfde wijze met decimalen handelen. Men
beginne hiertoe met op te merken, dat 7,2'^ ~ (7 0,2)^ =
7'' + 2 X 7 X 0,2 -f- 0,2^, en handele verder als boven.
Ten aanzien van breuken doe men opmerken :
25 K 25 5 5 5 25