Boekgegevens
Titel: Eerste beginselen der Hollandsche spraakkunst: voorgesteld in vragen en antwoorden: ten dienste der scholen
Auteur: Vermeij, Albertus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1820
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8926
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202188
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste beginselen der Hollandsche spraakkunst: voorgesteld in vragen en antwoorden: ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERIGT.
D
it hoekje heb ik voormvulijk vervaardigd ^
om^ onder toelating der Plaatfelijke Schoalcom^
misfie^ in mijne fchool en bij mijne afzonderlijke
lesfen te gebruiken^ ten einde 7nijne leerlingen
daardoor ook in de grondbeginfelen onzer moeder-
taal te oefenen. — Ieder, die gcsvoon is om kinde^
ren te onderwijzen^ weet-^ dat men voor dczelyen,
iot nog toe, geen 'werkje over deze mtenfchap duif
dclijk genoeg gefchreven heeft. Het is y^el waar^
dat de geleerde weiland een inttrekfel uiP ^j^
m iSpraakkimst ook 'vooi' de Scholen heeft opge^
Jltld^ — en dat de nijvere Utrechtfche Schoohn-'
derwijzer niemeijer dergelijke taak gedeehelijk
heeft uitgevoerd; maar, behoudens mijne hoog-*
achting voor de kunde dier beide Heeren^ oor^
deel tk^ dat zij meer voor gevorderden^ dan
wel voor eerstbeginncnden ^ althans niet voör
kinderen^ gefchreven hebben. Dit heb ik dan
getracht te doen^ en dit is ook de reden ^ waar^
om ik rerfcheiden dingen heb overge/lagen, di^
er anders veel by zouden behoord hebben t$
meer heb ik dit gelaten^ omdat degenen^ uvV/»
A s