Boekgegevens
Titel: Eerste beginselen der Hollandsche spraakkunst: voorgesteld in vragen en antwoorden: ten dienste der scholen
Auteur: Vermeij, Albertus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1820
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8926
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202188
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste beginselen der Hollandsche spraakkunst: voorgesteld in vragen en antwoorden: ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
44
Eerjis, heginfelen der.
A. In het woord gebragt moet men'de g ge-
bruiken^ omdat gebragt afkomt van het werlc-
woord brengen^ en daar heeft men de g in, -r-
Zoo ook in de woorden regt^ magt^ btzigti-
gen en gezigt^ yerpligt enz. 'omdat regp-j
regel ^ ?nagt van mogen, bezigtigen en gezigt
van het werkwoord zien (waarvan ook zag afr
komt.) en verpligt van pkgen afgeleid zijn.
3. Vr, In welke 'woorden gebruikt men h§t let*
terteeken ch ?
A. In eene menigte woorden, bij voorbeeld
in kracht,, zacht ^ veracht^' dacht ^ wacht ^ Cnz.
Omdat men in de oorfpronkcUjke woorden gee-
rc g kan vinden, zoo min in de woorden zei-
yen, als in derzelver vervoeging.
4. Vr. Welke morden eindigen op eene d?
A. Qnder andere de deehvoorden bemind ^ geo-
reerd ^ geëerd enz.
5. Vr. Waarom:?
A. Omdat, als mcH deze woorden als 'bijvoe-
•gtlljke naamwoorden gebruikt, men de laatRe
lettergreep dan ook met eene d begint,
6. Vr. Bij voorbeeld?
A. Bij voorbeeld, het beminät^ niet het be-
mnte kind; het niet het gerocr/c, dc
^^•ifmlc en niet de geëer/f.
7. \'"r, Wïike woêrdcn eindigen tnet e$ne t?
De d'.^chvocrden geßraft^ bedrukt cnz.
Vr.