Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
96
36. Een winkelier ontbood aan koffij, suiker, thee en tabak
te zamen 2810 pond. Indien hij half zoo veel tabak als koffij,
2maal zoo veel suiker als thee, en 3% maal zoo veel koffij
als suiker ontvangen heeft, hoe veel gulden moest hij dan voor
ieder der genoemde waren in 't bijzonder betalen, als 3 pond
suiker in prijs gelijk stond met 2 pond tabak , 5 pond koffïj met
2 pond thee, en 1'/^ pond thee met 4 pond tabak; indien ver-
der nog bekend is, dat de suiker 120 gulden minder kostte dan
de thee?
37. Drie kooplieden, A, B en C, hebben hunnen factoor ie-
der eenig geld in den handel gegeven, onder toezegging, dat hij
voor zijne moeite van de winst zou trekken. De inleg van
A was 1 '/j maal zoo groot als die van B, terwijl die van B 2
maal zoo groot was als die van C. Indien 't geld van A 4 maan-
den in den handel geweest is tegen dat van B 5, en C 4'/,q
maal zoo lang aan den handel deel genomen heeft als B, hoe
veel komt dan ieder van de winst toe, als die in 't geheel 3750
gulden bedraagt?
38. Hoe lang moet 8400 gulden, tegen 5 percent in 'tjaar,
op intrest staan, om zoo veel rente op te brengen als 12 600
gulden, tegen 3% percent in 'tjaar, in 2 jaar opbrengt?
39. A en B kochten te zamen voor 81 gulden aardappelen,
doch van verschillende prijzen per mud. Indien de mudden van
A tot die van B stonden als 2 tot 1 '/j, en 5 mud van A
en 5 mud van B te zamen 21 gulden kostten, hoe veel mud-
den heeft dan ieder gekocht, zoo B de mud 12 stuivers meer
kostte dan A?
40. De winkelier Tuinman ontving aan koffij en thee te za-
men voor 775 gulden. Indien de koffij 4 maal zoo zwaar woog
als de thee, en 5 pond thee en 2 pond koffij 7 rijksdaalders ,
en 5 pond koffij en 2 pond thee 10,15 gulden kostte, hoeveel
pond heeft hij dan van ieder ontvangen?
41. Zeker kapitaal, dat tegen 3% percent in 'tjaar uitstond,